Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Vastaa talvipysäköintikokeilun asukaskyselyyn

Kuopion kaupunki kerää asukaskyselyllä palautteita Niiralan, Linnanpellon ja Jynkän asuinalueiden talvipysäköintikokeilusta ajalta 1.12.2020 - 31.3.2021. Asukaskyselyn vastausten perusteella kehitetään pysäköintijärjestelyjä ja katujen talvikunnossapitoa.

Kuopiossa on kokeiltu erilaisia talvipysäköinnin rajoituksia talviaikaan 1.12.-31.3. vuosina 2019-2021. Kokeilulla on haluttu selvittää, millainen pysäköinnin talvirajoitus olisi sopivin vaihtoehto takaamaan katujen tehokkaan talvikunnossapidon. Kokeilussa on ollut mukana katuja Niiralan, Linnanpellon ja Jynkän alueilta.

Jynkän ja Niiralan alueella kokeiltavana on ollut siirtokehotusmerkkien käytäntö, jolloin pysäköinti on ollut kiellettyä kunnossapitotyön ajan. Pysäköinti on ollut kiellettyä joka toinen viikko yhtenä arkipäivänä kello 9 - 15 välillä.

Linnanpellolla on kokeiltu viikkopysäköinnin käytäntöä, jossa kadunvarsipysäköinti vaihtaa kadun puolta viikon aikana aina maanantaisin ja torstaisin klo 9 alkaen. Pysäköinti on ollut kiellettyä aina toisella puolella katua.

Talvipysäköinnin kokeilu on päätetty toteuttaa kaupunkirakennelautakunnan kokouksen (9.10.2019, §193 ) päätöksellä.

Talvipysäköintikokeilun asukaskysely on avoinna 3.- 16.5.2021. Kysely löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.kuopio.fi/kyselyt. Kyselyyn pääset suoraan myös tästä.

Toivomme kyselyyn runsaasti palautteita asukkailta, ja myös avoin sanallinen palaute on tervetullutta.  

Lisätietoja:
Hanna Väätäinen, suunnitteluinsinööri, Kuopion kaupunki, 044 718 5318, hanna.vaatainen(at)kuopio.fi
Hanna Myllynen, suunnitteluinsinööri, Kuopion kaupunki, 044 718 5333, hanna.myllynen(at)kuopio.fi