Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Vastaa kyselyyn ikäihmisten palvelutarpeista

Pohjois-Savoon ollaan perustamassa Tarjoomo-osuuskuntaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvää elämää. Tarjoomo-osuuskunta kokoaa yhteen ikäihmisille suunnattuja palveluita tarjoavia yrityksiä ja yhdistyksiä sekä varmistaa, että ikäihmisille tarjottavat palvelut ovat asiakkaille sopivia sekä turvallisia ja laadukkaita. Hankkeessa on nyt menossa kysely ikäihmisten palvelutarpeista, jolla selvitetään, kuinka tarpeellisena ikäihmiset ja läheiset näkevät Tarjoomon palvelut Pohjois-Savon alueella.

Tarjoomoon tullaan perustamaan netissä toimiva palveluhaku, jonka kautta on mahdollista hakea ja arvioida tarpeeseen sopivia yritysten ja yhdistysten tarjoamia, itseostettavia palveluita. Palveluhakua tulee käyttämään myös Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjaus. Lisäksi Kuopion kaupungin tarkoituksena on avata ikäihmisten kasvokkaista neuvontaa varten palvelupisteen Kuopion keskustaan. Palvelupisteessä on myös esillä arkea helpottavaa ja itsenäistä selviytymistä kotona tukevaa hyvinvointiteknologiaa.

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuinka tarpeellisena ikäihmiset ja läheiset näkevät Tarjoomon palvelut Pohjois-Savon alueella. Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/JCujoce9GPsnpiy18

 


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain