Asuminen ja ympäristö – Uutiset Asuminen ja ympäristö – Uutiset

Takaisin

Vastaa kyselyyn ja osallistu Kuopion ilmasto-ohjelman laatimiseen

Kuopion kaupunki kerää asukkaiden ideoita ja näkemyksiä Kuopion uuteen ilmasto-ohjelmaan asukaskyselyllä. Miten Kuopion tulisi mielestäsi varautua ilmastomuutokseen ja miten ilmastopäästöjä tulisi kaupungissa hillitä? Vastaa kyselyyn ja vaikuta ohjelman sisältöön. Kysely on avoinna 8.10.2019 saakka.

Kuopion kaupungille laaditaan parhaillaan uutta ilmastopoliittista ohjelmaa sekä hiilitase- ja päästövähennysselvitystä. Tavoitteena on, että tase- ja päästöselvitys valmistuu syksyn 2019 aikana ja uusi ilmastopoliittinen ohjelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi tammikuussa 2020. Osana ilmasto-ohjelman laatimista toteutetaan asukaskysely, jolla kuntalaiset pääsevät mukaan vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kysely on avoinna 8.10.2019 saakka osoitteessa my.surveypal.com/ilmastoviisas-kuopio-asukaskysely.

Asukkaille järjestetään myös Ilmastoviisas Kuopio –yleisötilaisuus 2.10.2019 klo 17.30 – 19.00 Kuopion Musiikkikeskuksella (Jousistosali). Tilaisuudessa voit ideoida ja kommentoida ilmasto-ohjelmaa. Lisäksi tilaisuudessa on tarjolla tietoa ilmasto-ohjelman laatimistyöstä ja Kuopion kasvihuonekaasupäästöjen nykytilasta.

Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi voimassa olevan ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009 - 2020 vuonna 2009. Kuopion kaupungin valtuustoryhmät ovat laatineet valtuustoaloitteen Kuopion kaupungin toimenpiteistä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastopoliittisen ohjelman päivittämiseen 22.10.2018, aloite on luettavissa osoitteesta publish.kuopio.fi/kokous/2018521179-18-1.pdf

Lisätietoja:
Energianeuvoja Mari Turunen, 044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi

www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma


Uutiset aiheittain Uutiset aiheittain