Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset Sosiaali- ja terveyspalvelut – Uutiset

Takaisin

Vierailut Kuopion kaupungin vanhusten asumispalveluyksiköissä 18.6.20 alkaen

Julkaistu 18.6.2020

Kuopion kaupunki ohjeistaa kuntalaisiaan vierailusta asumispalveluyksiköissään hallituksen 17.6.2020 linjausten mukaisesti. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille järjestetään mahdollisuus tavata läheisiään turvallisesti. Heille järjestetään erillisiä suojattuja tapaamistiloja, tai tapaamisia järjestetään ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien.

Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsee edelleen pääsääntöisesti vain yksikön henkilökunta. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheiselle järjestetään yksilöllisesti harkiten mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin. Erityisesti tämä huomioidaan saattohoitotilanteissa niitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Toimintayksikön johtajalla päätösvalta vierailuista

Toimintayksiköissä toimitaan tartuntatautilain 17§ mukaisesti, jolloin yksikön johtajalla on vastuu tartuntatautilain mukaisesta toiminnasta. Toimintayksikön johtajalla, eli asumisyksikön esimiehellä, on näin ollen lakiin perustuva velvollisuus toimia em. säännöksen edellyttämällä tavalla. Velvollisuus sisältää myös päätöksen mahdollisesta vierailukiellosta, mikäli tilanne niin edellyttää.

Vierailukielto ei koske asukkaan liikkumista yksiköstä ulos, mutta hänen yksiköstä ulos liikkumisensa edellyttää edelleen tartuntatautilain mukaista yksilöllisen terveyden ja turvallisuuden varmistamista. Myös asukkaan suojautuminen lähikontakteissa varmistetaan, mikäli kontaktia ei voi välttää. Kun asukas poistuu yksiköstä, on hoitaja hänen mukanaan varmistamassa hänen turvallisuuttaan.

Suojusten käyttö asiakastyössä jatkuu

Kotiin tuotetuissa palveluissa jatkuu suositus kirurgisen suunenäsuojuksen käytöstä asiakastyössä. Linjauksia suojusten käytöstä asumisen suhteen on tulossa ensi viikolla STM:ltä, joten henkilöstömme noudattaa entisiä ohjeistuksia ja käyttää suunenäsuojaimia entiseen tapaan kotihoidossa sekä asumisen puolella.