Tapahtumauutiset Tapahtumauutiset

Takaisin

Viksu Kuopiolainen – tervetuloa Kohtaamoon 10.5.2019

Kuopion kaupunki järjestää Viksu Kuopio -tapahtuman Koh-taamossa perjantaina 10.5.2019 klo 9-12. Tarjolla on tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista, kaupunkipyöristä, virkistysalueista, luontoretkistä sekä jätteiden lajittelusta. Tule keskustelemaan resurssiviisaasta Kuopiosta ja viksuista valin-noista asiantuntijoidemme kanssa!

Onko sinulla vinkkejä ja ideoita esimerkiksi ilmastopoliittiseen ohjelmaamme tai luonnonvarojen viisaampaan käyttöön kaupungissamme? Tule paikalle keskustelemaan ja kertomaan ideasi! Paikalla keskuste-lemassa ja opastamassa viksumpiin valintoihin ovat energianeuvoja Mari Turunen, ympäristöasiantuntijat Minna Kuuluvainen sekä Tapio Kettunen, ympäristönsuojelusuunnittelija Anniina Le Tortorec ja Jäte-kukolta ympäristökouluttaja Paula Korpinen.

Viksu Kuopio -tapahtumassa voit keskustella muun muassa seuraavista teemoista:

 • Energianeuvonta – olisiko sinun mahdollista hyödyntää ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja?
   
 • Viksu Kuopio 2030 – Mikä Viksu Kuopio on ja mihin sillä pyritään?
   
 • Resurssiviisaus – miten toimia ympäristövastuullisesti ja resurssiviisaasti?
   
 • Ilmastopoliittinen ohjelma – mitä toivot ilmastopoliittiselta ohjelmaltamme? Mitkä ovat tärkeimpiä ilmastopolitiikan painopis-teitä? Kerro ideasi ja toiveesi!
   
 • Jätekukon toiminnallinen lajittelupiste – miten lajitella jätteet oikein?

Viksu Kuopio -tapahtumassa tarjolla tietoa myös KierRe-hankkeesta, Savilahden energiaratkaisuista, Kuopion kaupungin ympäristökerto-muksesta sekä tietoa Kuopion virkistysalueista, kuten vesistöistä sekä retkireiteistä. Lisäksi voit tutustua Kuopion upouusiin sähköisiin kaupunkipyöriin! Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Ympäristöasiantuntija Tapio Kettunen, 044 718 2187
Energianeuvoja Mari Turunen, 044 718 2870
Ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen, 044 718 2148
etunimi.sukunimi@kuopio.fi