Uutiset Uutiset

Takaisin

Vuoden 2018 Kuopion turvallisuustekopalkinto Kuopion Alko Oy Kuopion seudun myyjille

Alkon myyjiä edustivat palkintojenjakotilaisuudessa Merja Venäläinen ja Eeva-Riitta Hoffren.

Tänä vuonna Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä on päättänyt myöntää turvallisuustekopalkinnon yrityselämää edustavalle ryhmälle, Alko Oy Kuopion seudun myyjille. Palkinto myönnetään tunnustuksena vastuullisesta myynnistä ja alkoholin haittoja ehkäisevästä työtavasta. Alko Oy Kuopion seudun myyjät kysyvät aktiivisesti henkilöllisyyspapereita, puuttuvat epäselviin tilanteisiin, neuvovat alkoholijuomien ikärajoista ja alkoholin vastuullisesta käytöstä. He tekevät mutkattomasti yhteistyötä vartioiden ja tarvittaessa poliisin kanssa ehkäistäessä häiriöitä alueella tai ehkäistäessä ja puuttuessa alkoholijuomien välittämiseen alaikäisille. Turvallisuus on yhteistyötä, jossa merkittävä rooli on myös yrityksillä ja elinkeinoelämällä.

Vaikka yritysten perustoiminta on kaupallista, heidän toimintansa voi olla vastuullista ja roolinsa yksi pala yhteisiä askelia turvallisuuden eteen. Alko on ollut Kuopiossa alusta saakka mukana kunnan koordinoimassa PAKKA-toimintamallissa (vuodesta 2013). Pakka-toimintamallin avulla ehkäistään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja kunnassa.  Kuopiossa on tehty kolme kertaa ostokokeet, joissa nuorelta näyttävät täysi-ikäiset ostajat ovat ”mysteryshoppaajina” koettaneet ostaa päihteitä tai pelata rahapelejä eri myymälöissä.

Alkon tulokset ostokokeissa ovat olleet lähes täydelliset, eli henkilöllisyystodistuksen kysyminen nuoren näköisiltä ostajilta on toiminut todella hyvin. Tämä herättää luottamusta siihen, että Alkossa ei myydä alkoholia alaikäisille tai päihtyneille. Alkon Oy:n edustaja Kuopion tarjontatyöryhmässä on myös osallistunut aktiivisesti ryhmän toimintaan. Alko Oy:n Kuopion myyjien toimintatavat osoittavat turvallisuusmyönteistä, aktiivista asennetta puuttua huomaamiinsa epäkohtiin.

Tunnustus Alko Oy Kuopion seudun myyjille on samalla huomion kiinnittämistä kaikkien myyjien ja tarjoilijoiden rooliin silloin, kun he myyvät tai anniskelevat alkoholijuomia. Uuden alkoholilain myötä myös lähikaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeilla myydään vahvempia alkoholijuomia, ja alaikäisille myymistä tulee kontrolloida entistäkin tarkemmin. Työtä voi tehdä vastuullisesti tai välinpitämättömästi - ja valitulla asenteella voi olla merkittäviä vaikutuksia lähiyhteisön turvallisuuteen ja päihdeongelmiin.

Kunniamainintoja myönnetään kaksi kappaletta

Turvallisuustekopalkinnon kunniamaininnat päätettiin antaa Kuopion Setlementti Puijolan Tyttöjen Talolle ja Kuopion bussiturman siviiliauttajille.

Puijolan Tyttöjen Talolle kunniamaininta annetaan tunnustuksena seksuaalineuvonnan vastaanottotyöstä sekä seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan ehkäisevästä ja korjaavasta työstä. Työ on asiakaslähtöistä, pitkäjänteistä, vaikuttavaa, ammattimaista ja helposti saavutettavaa. Tyttöjen Talolla on aloitettu muun muassa seksuaalineuvojan säännöllinen vastaanotto, joka on aivan uudenlaista palvelua Kuopiossa.

Toinen kunniamaininta annetaan Kuopion bussiturman siviiliauttajille tunnustuksena heidän rohkeudestaan pysähtyä auttamaan lähimmäistä hädässä kesken oman arkipäivän. He toimivat rohkeasti ja riensivät määrätietoisesti auttamaan 24.8.2018 tapahtuneessa bussiturmassa loukkaantuneita ja käyttivät oppimiaan ensiaputaitoja.

Turvallisuustekopalkinto jaetaan vuosittain turvallisuuden edistämisestä

Kuopion kaupunki jakaa vuosittain turvallisuustekopalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen. Turvallisuutta edistävänä toimintana voi olla esimerkiksi yleistä arjen turvallisuutta lisäävä toiminta tai teko, ilkivallan ja rikollisuuden torjunta, syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisy, päihdeongelmien ehkäisy tai turvallisuutta vaarantavan ympäristöhaitan korjaus. Palkinnon saaja voi olla yksityishenkilö, yhteisö, ryhmä, yhdistys tai viranomainen.

Turvallisuusteko-kiertopalkinto on seppä Tuomo Halosen takoma suurikokoinen avain avainpesineen. Päätöksen Turvallisuusteko-palkinnon saajasta on tehnyt tuomaristo, jonka muodostaa Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä.

Lisätietoja antavat:

Turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa, 044 718 5630, lauri.holappa@kuopio.fi

Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen, 044 718 2462, sade.rytkonen@kuopio.fi