Uutiset Uutiset

Takaisin

Vuoden 2019 turvallisuusteko-palkinto Pasi Jalavalle päihdevalistustyöstä alakouluilla

Vuoden 2019 turvallisuusteko-palkinto luovutettiin arjen turvallisuuden parantamisesta Pasi Jalavalle, vapaaehtoistyötä tehneelle tavalliselle perheen isälle, joka kantaa huolta lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Kunniamaininnan saavat Suomen Meripelastusseuran paikallisyhdistys SMPS Kuopion Järvipelastajat ry sekä Jukka Tapio Keränen ja Anni Marin.


Kuvassa vasemmalta Kuopion kaupungin turvallisuuspäällikkö (ma.) Petri Huttununen, Anni Marin, Kuopion Järvipelastajien sihteeri Kaija Honkanen sekä yhdistyksen varapuheenjohtaja Sami Rauhala ja kunniapuheenjohtaja Martti Lehtinen, Jukka Tapio Keränen alias Alfrendo ja Pasi Jalava.

Kuopion kaupunki haki kuntalaisilta ehdotuksia vuoden 2019 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi ja lukuisten ehdotusten joukosta palkittavaksi valittiin Pasi Jalava. Jalava järjesti kevään 2019 aikana viisitoista alakoulujen vanhemmille suunnattua päihdevalistus-tilaisuutta. Tapahtumiin osallistui kaikkiaan noin 1 500 vanhempaa, isovanhempaa ja opettajaa.

Jalava toteutti tapahtumat vapaaehtoispohjalta omalla kustannuksellaan ja yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä poliisin kanssa. Hän toimi valistajana tavallisen vanhemman näkökulmasta käyttäen runsaasti vapaa-aikaansa taustatietojen hankintaan ja materiaaleihin perehtymiseen. Jalavan toiminta on omiaan osoittamaan, miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa turvallisuuteen, jos on omaa halua ja uskallusta toimia.

Kunniamainintoja kolme kappaletta

Turvallisuustekopalkinto on saanut vuosi vuodelta enemmän huomiota. Tänä vuonna turvallisuustekopalkintoehdotuksia tuli laajasti eri turvallisuusnäkökulmista. Vuoden 2019 palkittavista nousee esille työ, joka on tehty seuraavien teemojen parissa: Huumeet, kiusaaminen, liikenneturvallisuus ja vesiturvallisuus. Lisäksi varsinaisen palkinnon saaja ja kaksi kunniamaininnan saajista ovat vapaaehtoistoimijoita.

Turvallisuustekopalkinnon kunniamaininnat päätettiin antaa Suomen Meripelastusseuran paikallisyhdistys SMPS Kuopion Järvipelastajat ry:lle sekä Jukka Tapio Keräselle, esiintyjänimeltään Alfrendo, ja draamakasvattaja Anni Marinille.

Suomen Meripelastusseuran paikallisyhdistys SMPS Kuopion Järvipelastajat ry on rakentanut talkoovoimin, noin 2500 henkilötyötunnilla, Pirttiniemeen operatiivisen toiminnan tukikohdan sekä tukikohdan edustalle laiturin pelastusaluksilleen. Lähtövalmiutta avustus- ja pelastustehtäviin merkittävästi nopeuttaneet uusi tukikohta ja uusi laituri on otettu käyttöön vuoden 2019 aikana. Noin 80 neliötä käsittävässä uudessa tukikohdassa on mm. asianmukaiset tilat järvipelastajien kouluttamiselle ympärivuotisesti. Kuopion Järvipelastajat päivystää 24/7 koko avovesikauden ajan. Sekä päivystys että avustustehtävät suoritetaan vapaaehtoisvoimin.

Useita hyviä ehdotuksia

Jukka Tapio Kerästä, alias Alfrendoa, ehdotti palkittavaksi useampikin kuntalainen. Keränen on kiertänyt tänä syksynä kaikki Kuopion alakoulut polkupyörällä osana Viisaat Arjen Valinnat –hanketta. Hän on alakoululaisten ja vanhempainiltojen esityksissään painottanut monipuolisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen merkitystä. Liikenneturvallisuus on ollut merkittävässä roolissa esityksissä.

Kuopion kaupungin draamakasvattaja Anni Marin sai turvallisuustekopalkinnon kunniamaininnan hyvästä työstään lasten ja nuorten vuorovaikutuskouluttajana.

Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä joutui valitsemaan palkittavat ehdotuksista tiukan äänestyksen perusteella. Kuntalaiset olivat sitä mieltä, että edellä mainittujen lisäksi arvokasta turvallisuustyötä tekevät myös Pyörön koulun turvallisuustiimi koulun henkisen ja fyysisen turvallisuuden edistämisestä, Kuopion liikenteen paikallisbussit turvallisesta kaupunkiliikenteestä, moniammatillinen Ankkuri-ryhmä ennaltaehkäisevästä työstä nuorten rikoksentekijöiden ja heidän perheiden kanssa, Kuopion hyötypyöräilijät turvallisuuden ja terveyden edistämisestä, Henna Kainulainen rauhallisesta toiminnasta kriisitilanteessa ja 112 -sovelluksen tutuksi tekemisestä sekä MLL:n Järvi-Suomen piiri ry:n, ja erityisesti toimintaa koordinoivan Elina Hartikaisen, Selviydytään kiusaamisesta -toiminnasta. Lisäksi turvallisuutta toi kuntalaisten mielestä Tasavallankadulle ilmestyneet vilkkuvalot.

Turvallisuustekopalkinto jaetaan vuosittain turvallisuuden edistämisestä

Kuopion kaupunki jakaa vuosittain turvallisuustekopalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen. Turvallisuutta edistävänä toimintana voi olla esimerkiksi yleistä arjen turvallisuutta lisäävä toiminta tai teko, ilkivallan ja rikollisuuden torjunta, syrjäytymisen ja väkivallan ehkäisy, päihdeongelmien ehkäisy tai turvallisuutta vaarantavan ympäristöhaitan korjaus.

Turvallisuusteko-kiertopalkinto on seppä Tuomo Halosen takoma suurikokoinen avain avainpesineen. Päätöksen Turvallisuusteko-palkinnon saajasta on tehnyt tuomaristo, jonka muodostaa Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä. Palkitut kutsutaan myös kaupungin vuosijuhlaan.

Kuopion kaupungin Turvallisuusteko-palkinnon saivat viime vuonna Alko Oy Kuopion seudun myyjät. Kunniamaininnat saivat Kuopion Setlementti Puijolan Tyttöjen Talo ja Kuopion bussiturman siviiliauttajat.