Takaisin

Vuoden 2020 turvallisuusteko-huomionosoitukset SPR:lle ja Tukikohta-seurakunnalle

Kuopion kaupunki haki kuntalaisilta ehdotuksia vuoden 2020 Turvallisuusteko-palkinnon saajaksi, joista työryhmä valitsi yksimielisesti SPR:n paikallisosastot, johon kuuluvat Kuopio, Juankoski, Maaninka ja Nilsiä, ja SPR:n Savo-Karjalan piirin. Palkinto annetaan arvokkaasta osallistumisesta koronatilanteen aikaiseen työhön. Kunniamaininnan saa Tukikohta-seurakunta vapaaehtoistyönä tehtävästä ruoka-aputyöstään.

SPR:n vapaaehtoistyöntekijöitä kävi tarkistamassa huhti-toukokuussa, onko kuopiolaisilla ikäihmisillä kaikki hyvin. Mukana tarkistuksissa oli 76 vapaaehtoista ja käyntejä tehtiin 250 ovelle. Kuva: Mikko Sipilä.
 

Turvallisuustekopalkinnon saajien ehdotuksissa on vuosien aikana tullut esiin erilaisia turvallisuusnäkökulmia, joista monet ovat liittyneet päihteisiin ja koulukiusaamiseen. Usein huomionosoitusten saajat ovat olleet vapaaehtoistoimijoita, kuten tänäkin vuonna. Tänä syksynä useampi turvallisuustekopalkinnon ehdotuksista liittyi kuitenkin myös tätä vuotta hallitsevaan aiheeseen, koronapandemiaan.

SPR tehnyt arvokasta vapaaehtoistyötä korona-aikana

SPR Savo-Karjalan piiritoimisto on koordinoinut Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen varautumista ja korona-auttamistoimintaa. SPR:llä on ollut viranomais- ja kuntayhteistyötä, tilannekuvan kokoamista ja jakamista ja järjestöjen tilannekuvakyselyjä ja auttamisresurssien kartoitusta. Näkyvimpänä ja yhtenä tärkeimmäksi koetuista tehtävistä oli ikäihmisten ovella käyminen huhti-toukokuussa, kun koettiin huolta ikäihmisten tilanteesta koronarajoitusten takia.

- Kävimme tarkistamassa, onko kuopiolaisilla ikäihmisillä kaikki hyvin, keskustelimme ja jätimme heille yhteystietoja, joista apua saa tarvittaessa. Mukana meiltä oli 76 vapaaehtoista ja kävimme 250 ovella. Olemme jakaneet myös tiedotteita ja vähävaraisille maskeja, joita kaupunki toimitti jaettavaksi, kertoo valmiuspäällikkö Mika Korppinen SPR Savo-Karjalan piiristä.

SPR:llä on myös omatoimista auttamistoimintaa haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseksi, mm. ystävätoimintaa, kuten keskusteluapua yksinäisille ikäihmisille ja nuorille, omaishoitajatoimintaa, asiointiapua, ruoka-aputoimituksia ja puhelinauttamista.

- Lisäksi olemme hoitaneet normaaliin tapaan Vapepan hälytystehtävät vastuuviranomaisen hälyttämänä yhteistyönä muiden verkostoon kuuluvien järjestöjen kanssa, Korppinen selvittää.

Punainen Risti on varautunut toimimaan viranomaisten apuna koronatilanteen syventyessä.

- Pyrimme huolehtimaan toimintamme piirissä olevien ihmisten auttamisesta. Toimintaa laajennetaan tarvittaessa, mikäli viranomaisilta tulee pyyntö.

Tukikohta-seurakunta tehnyt tärkeää ruoka-aputyötä vapaaehtoisvoimin

Kuopion Petosella toimiva Tukikohta-seurakunta saa kunniamaininnan vapaaehtoistyöstään ruokatyön parissa. Seurakunnan ruokatyön ja sen ympärille perustetun Tukikohta Diakonia ry:n tekemä vapaaehtoistyö tavoittaa tällä hetkellä yli 200 henkilöä viikossa. Paikallisten kauppiaiden lahjoittamalla hävikkiruualla autetaan noin 700 henkilöä viikossa.

Ruoka-aputyö vaikuttaa myös laajemmin ympäröivään yhteiskuntaan. Työ on osa kiertotaloutta ja vähentää palveluiden kuormitusta julkisella sektorilla.

- Toimintamme perustuu monien innokkaiden ja vahvan näyn omaavien vapaaehtoisten sitoutuneeseen työn tekemiseen. Olemme kiitollisia ja ylpeitä heistä, Tukikohta-seurakunnan pastori Jyrki Liukkonen kertoo.

Liukkonen kiittää erityisesti yli kymmenen vuotta ruokatyössä vapaaehtoisesti toimintaa johtanutta Ilkka Blomerusta, joka on vahvalla otteellaan pitänyt Tukikohta-seurakunnan diakoniatyön hengissä koko sen toiminnan ajan. Tärkeitä yhteistyökumppaneita Tukikohtaseurakunnalle ovat olleet sen kanssa yhteistyössä toimivat kaupat ja kauppiaat.

- Kiitämme myös Kuopion kaupunkia diakoniatyön tukemisesta ja monia eri järjestöjä sekä toimijoita rakentavasta yhteistyöstä, Liukkonen lisää.

Turvallisuustekopalkinto jaetaan vuosittain turvallisuuden edistämisestä

Kuopion kaupunki jakaa vuosittain turvallisuustekopalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on oma-aloitteisella teolla parantanut turvallisuutta tai tehnyt aloitteen, joka on johtanut turvallisuuden paranemiseen. Turvallisuusteko-kiertopalkinto on seppä Tuomo Halosen takoma suurikokoinen avain avainpesineen. Päätöksen Turvallisuusteko-palkinnon saajasta on tehnyt tuomaristo, jonka muodostaa Kuopion kaupungin monialainen turvallisuustyöryhmä.

Kuopion kaupungin Turvallisuusteko-palkinnon saivat viime vuonna Pasi Jalava alakoulujen aktiivisesta päihdevalistustyöstään. Kunniamaininnan saivat Suomen Meripelastusseuran paikallisyhdistys SMPS Kuopion Järvipelastajat ry sekä Jukka Tapio Keränen, esiintyjänimeltään Alfrendo, ja draamakasvattaja Anni Marin.