Asuminen ja ympäristö - uutiset Asuminen ja ympäristö - uutiset

Takaisin

Yksityistieavustukset kuopiolaisten tiekuntien haettavana 1.1.–31.3. vuonna 2023

Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle ja hakuaika on 1.1.- 31.3.2023. Avustusten jakoperusteena on lisäksi, että kaikkien avustusta hakevien tiekuntien tulee kerää tieosakkailta yksikkömaksuja. Kunnossapidon keskimääräisenä kilometrikustannuksena pidetään kustannustasoa 1 100 euroa/km, josta vähennetään tiekunnan omavastuu 65 %.

Kunnossapitoavustuksen myöntämisen jakoperusteiden tulee kaikkien täyttyä yhdessä

Kunnossapitoavustuksen jakoperusteena on jo pitkään ollut se, että yksityistien vaikutusalueella on vähintään yksi ympärivuotisesti ja vakituisesti asuttu asunto. Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Asunnosta siis maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja hakijan vakituinen osoite on kyseiselle kiinteistölle.

- Yhtenä jakoperusteena lautakunnan päätöksen mukaan on se, että kaikkien avustusta hakevien tiekuntien tulee kerää tieosakkailta yksikkömaksuja, toteaa apulaiskunnossapitopäällikkö Masa Wacklin.

Tiekunnan pitää olla myös virallisesti perustettu ja kokous pidetty vuoden sisällä. Yksityistielaki edellyttää lisäksi tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita, ei anomusta käsitellä. Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asian joulukuun 7. päivän kokouksessaan.

Kunnossapitoavustusten määrät

Kunnossapitoavustukset säilyivät aiemman mukaisina tieluokittain kilometrin matkalta. Ne ovat 1-tieluokassa 578 euroa, 2-tieluokan tiellä 481 euroa, 3-tieluokan tie saa 385 euroa kilometriltä ja 4-tieluokka 289 euroa.

Tiekunnille maksettavasta avustuksesta vähennetään mahdollisesti saatu ennakkoavustus, mikä tarkoittaa saatua edellisvuoden perusparannusavustusta, jota on mahdollisesti jäänyt käyttämättä.

- Jääteille kunnossapitoavustus on sama kuin aiemmin eli enintään 50 % edellisen vuoden kunnossapitomenoista. Avustussummasta vähennetään ELY-keskuksen maksama avustus, kertoo Masa Wacklin.

Perusparantamisen avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle läpi vuoden. Perusparantamisavustus on enintään 50 % tarkistetusta kustannusarviosta. Hankkeesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös.

Avustuksia haetaan sähköisesti e-lomakkeella. Lomakkeet ja tietoja yksityisteistä enemmänkin löytyy internet-osoitteesta http://www.kuopio.fi/yksityistiet. Tarvittaessa lomakkeet voi täyttää hakuaikana kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet.

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi tai puhelimitse numerosta 044 718 5115, varmimmin maanantaisin klo 12 – 15 ja torstaisin klo 8 – 12.