Kulttuuriuutiset Kulttuuriuutiset

Takaisin

Yleisö mukaan suunnittelemaan uutta Kuopion museota

MuseoLab – Tulevaisuuden museo -hanke sai Museovirastolta 41 000 euron apurahan

Luonnontieteellisen ja kulttuurihistoriallisen museon yhteisen MuseoLab – Tulevaisuuden museo -hankkeen tavoitteena on osallistaa yleisö laajennettavan Kuopion museon näyttely- ja palvelukonseptin kehittämiseen. Hanke alkaa syksyllä 2017 ja kestää vuoden 2018 loppuun.

MuseoLab -hankkeen saama 41 000 euroa oli suurin avustus, jonka Museovirasto myönsi tänä vuonna museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Yhteensä 24 eri museon hankkeisiin myönnettiin yli 550 000 € (Ks. lisää: http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tiedotearkisto?Article=6345)


Museot ja kirjasto – rajaton tietovaranto kaupunkilaisten olohuoneessa

Kuopion museon uudessa palvelukokonaisuudessa museoiden luonnontieteellinen ja kulttuurihistoriallinen asiantuntemus yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kirjaston tietovarantoihin. Tuloksena on luovuuteen kannustava ja hyvinvointia edistävä oppimisympäristö, jossa asiakas voi joustavasti hyödyntää erilaisia tietolähteitä. Monipuolisen kulttuurikohteen palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa, ihmisen ja luonnon kohtaaminen, tulevat näkymään myös Kuopion museon uudessa näyttelykokonaisuudessa.

Uuden palvelukokonaisuuden suunnittelu on suuri haaste, jossa on huomioitava monen eri kohderyhmän tarpeet. Hankkeen aikana selvitetään muun muassa, mitä yleisö toivoo museon ja kirjaston tieto- ja kulttuuripalveluilta sekä museonäyttelyiltä, ja millainen olisi ihanteellinen ”kaupunkilaisten olohuone” eli museon ja kirjaston yhteinen tila.

MuseoLab – Tulevaisuuden museo -hankkeen aikana perustetaan asiakasraateja eri kohderyhmille, joiden kanssa työskennellään säännöllisesti ja pitkäjänteisesti. Kuopion museoon rakennetaan MuseoLab-huone, jossa kannustetaan kaikkia museovieraita ideoimaan tulevia näyttelyitä ja palveluita. Ideointiympäristö rakennetaan myös verkkoon.


Lisätietoja:              

Museonjohtaja Merja Heiskanen
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
puh. 044 718 2611, merja.helena.heiskanen(at)kuopio.fi