Uutiset Uutiset

Takaisin

Yli 20 henkilön kokoontumisrajoitus jatkuu 22.2. saakka

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista. Yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Rajoitusten voimassaoloa jatketaan 22.2.2021 saakka.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tavoitteena on ennakoivasti ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Kaikkia ylimääräisiä kokoontumisia tulisi välttää


Itä-Suomen alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää alle 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Tilaisuuksien turvallisuus on kuitenkin varmistettava noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 (päivitetty 4.11.) antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi)