Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeessa toteutettiin useita liikenteen älyratkaisuja

Kuopion kaupungin toteuttama Kuopion älykäs liikenneinfra -hanke KÄLLI alkoi 1.1.2020 ja päättyi 31.12.2022. Hankkeessa pyrittiin edistämään viisasta liikkumista, parantamaan liikenteen ja pysäköinnin sujuvuutta, joukkoliikenteen käyttöastetta ja luomaan uusia avoimen liikennedatan lähteitä. Näillä toimenpiteillä tavoiteltiin liikenteen ja liikkumisen päästöjen ja energiankulutuksen vähentämistä Kuopion alueella.

Hankkeessa oli yhteensä 10 osa-aluetta:

  • Bussien matkustajainformaationäytöt
  • Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus
  • Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä
  • Avoimen datan rajapinnat
  • Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskurit
  • Waltti-maksaminen Kuopion kaupunkipyöriin
  • Kaupunkipyöräjärjestelmän yritysyhteistyö ja mainosmyynti -selvitys
  • Automaattiset bussit -selvitys
  • Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä -selvitys
  • Liikenteen data ja palvelut -selvityksiä

KÄLLI-hankkeen tuloksena Kuopioon hankittiin adaptiivinen liikennevalo-ohjaus 19 risteykseen, bussien matkustajainformaationäyttöjä 47 paikallisbussiin sekä 15 jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentapistettä, joista neljällä testataan myös ulkoliikuntapaikkojen kävijämäärälaskentaa talvella 2023. Kaupunkipyörien Waltti-maksaminen toteutettiin hankkeessa koekäyttövaiheeseen asti ja palvelu julkaistaan keväällä 2023.

Hankkeessa aloitettiin liikennedataa hyödyntävien ratkaisujen ensimmäinen vaihe, jossa kehitettiin avoimet rajapinnat talvikunnossapito-, pysäköinti-, joukkoliikenne- sekä liikennelaskentadatalle. Rajapinnat julkaistaan myöhemmin Kuopion älykaupunkialusta Datajalostamossa. Jatkossa Kuopion kaupunki jatkokehittää liikennedataan liittyviä ratkaisuja Data Liikenteeseen –hankkeessa (DaLi) yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Hankkeen tuloksena Kuopion kaupungille rekrytoitiin uutena liikennejärjestelmäasiantuntija, jonka tehtävänä on vastata liikennedataa käsittelevien järjestelmien ylläpidosta sekä kehittämisestä.

Kaupunkipyöräjärjestelmän yritysyhteistyö- ja mainosmyynti -selvityksen perusteella kaupunki vuokrasi 250 pyörän mainospaikat kaudelle 2022, josta saatavilla tuloilla voidaan kehittää kaupunkipyöräjärjestelmää entisestään. Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmästä sekä älykkäästä pysäköinninohjausjärjestelmästä tehdyt selvitykset toimivat pohjana, kun liikennedataa hyödyntäviä järjestelmiä kehitetään. Lisäksi hankkeessa toteutettiin selvitys automaattisten bussien käytöstä Savilahdessa, minkä pohjalta kartoitetaan nyt mahdollisuuksia järjestää automaattibussikokeilu.

Hankkeen verkkosivulla on laajemmin tietoa hankkeen eri osa-alueista sekä luettavissa kaikki hankkeessa valmistuneet selvitystyöt.

Hankkeen budjetti oli 836 400 euroa, johon Kuopion kaupunki sai ELY-keskuksen myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston tukea 70 prosenttia. Kuopion älykäs liikenneinfra -hanke oli osittain jatkoa Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeelle sekä Savilahden smarteimmat ratkaisut -hankkeelle, jotka toteutettiin vuosina 2016–2019.

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Juho-Pekka Hukkanen, Kuopion kaupunki
juho-pekka.hukkanen(at)kuopio.fi, 044 7185 251