Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus Kuopiossa

Osana Kuopion älykäs liikenneinfra eli KÄLLI-hanketta Kuopiossa otetaan käyttöön adaptiivinen liikennevalo-ohjaus vuosien 2021-2022 aikana Tasavallankadulla, Savilahdentiellä ja Puijonlaaksontiellä sekä näiden lisäksi Saaristokadulla, Leväsentiellä ja Volttikadulla. Adaptiiviseen järjestelmään liitetään kaikkiaan 21 risteystä.

Katso adaptiivisten liikennevalojen sijainnit tarkemmin (pdf).

Källi-hanke

Kuopion älykäs liikenneinfra- eli KÄLLI-hankkeessa parannetaan liikenteen, liikkumisen ja pysäköinnin sujuvuutta sekä vähennetään energiankulutusta ja päästöjä. Hankkeessa investoidaan adaptiiviseen liikennevalojärjestelmään, älykkääseen pysäköinninhallintajärjestelmään ja bussien infonäyttöihin. Selvitystöitä tehdään mm. liikenteen mittaamisesta ja kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämisestä.

Hanke kestää keväästä 2020 kevääseen 2022. Hankkeen budjetti on 836 400 €, josta 70 % on ELY-keskuksen myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea.

Lue lisää KÄLLI -hankkeesta Vilkun sivuilta.

Adaptiivisen järjestelmän hankinta ja tavoitteet

Kuopion kaupunki on kilpailutuksen jälkeen hankkinut järjestelmän Dynniq Finland Oy:ltä. Järjestelmän hankinnan arvo on n. 176 000 euroa. Kaupunki saa investointiin EAKR tukea 70 %. Investointikulujen lisäksi jatkossa kaupungille tulee järjestelmän ylläpitokuluja n. 600 euroa/kk.

Adaptiivinen järjestelmä otetaan käyttöön Kuopion liikennemääriltään suurimmissa risteyksissä Tasavallankadun ja Jynkänkadun risteyksestä aina Puijonlaaksontien ja Mallitalontien risteykseen saakka. Järjestelmän toivotaan pienentävän viivytyksiä.

Tampereella tehdyn selvityksen mukaan adaptiivisen järjestelmän käyttöönotto pienensi viivytyksiä 15 % perinteiseen liikennevalo-ohjaukseen verrattuna. Viivytykset lyhenivät sekä ajoneuvoille että jalankulkijoilla. Viivytyksiä pienentämällä vähennetään myös päästöjä. Päästöjen vähenemisestä ei ole saataville tutkimustietoa.

Joukkoliikenne

Järjestelmän avulla tullaan suosimaan joukkoliikennettä. Järjestelmään ohjelmoidaan etukäteen joukkoliikennereitit. Järjestelmä voi antaa linja-autoille etuudet siten, että linja-autojen viivytykset jäävät vähäisiksi koko reitillä, mikä kulkee adaptiivisen alueen läpi.

Järjestelmän testaus ja käyttöönotto

Järjestelmää kokeiltiin keväällä 2021 viikolla 23 Tasavallankadulla Jynkänkadun ja Saaristokadun välillä sekä Saaristokadun ja Tehdaskadun risteyksessä. Kokeilun tarkoituksena oli testata, toimiiko se teknisesti.

Syyskuussa 2021 viikolla 38 aloitetaan järjestelmän varsinainen testaus ja käyttöönotto Tasavallankadulta. Testauksen aikana liikennevalojen toiminta saattaa poiketa nykyisestä. Vihreiden kestot vaihtelevat ja valojen vaihtumisjärjestys saattaa olla erilainen.

Adaptiivisen järjestelmän toiminta

Perinteinen liikennevalo-ohjaus keskittyy yhden liikennevaloristeyksen ohjaamiseen. Risteyksessä olevat ilmaisimet havaitsevat lähestyvät ajoneuvot ja pyrkivät pidentämään vihreää niin että liikenneväline pääsee risteyksestä läpi sujuvasti. Perinteisessä ohjauksessa vihreän alkua voidaan aientaa ja päättymistä pidentää ennalta määriteltyjen ohjelmien perusteella. Ohjelmat on pyritty suunnittelemaan niin, että ne toimivat hyvin koko liikennevalojen elinkaaren ajan.
 
Adaptiivisessa liikenteenteenohjauksessa liikennevalojen ohjaus toimii koko ohjattavaa aluetta mallintavalla taustajärjestelmällä. Tälle taustajärjestelmälle kerrotaan millä ohjausperiaatteilla, liikennepolitiikalla, liikennettä halutaan ohjata.
 
Adaptiivinen ohjaus perustuu siihen, että mallinnus tietää missä jokainen alueella oleva liikenneväline on koko ajan, ei pelkästään siihen, että ajoneuvot havaitaan tiehen asennettujen ilmaisimien kohdalla. Muutos on merkittävä, sillä liikennevalot eivät enää muuta ohjaustaan silloin kun ajoneuvon havaitaan saapuvan risteykseen, vaan mallinnus pyrkii ennalta-asetettujen liikennepoliittisten painotusten parhaimpaan mahdolliseen toteutumiseen koko ajan koko ohjattavalla alueella. Järjestelmän algoritmit laskevat taustalla erilaisia vaihtoehtoja liikennevalojen ohjaamiseen ja valitsevat aina parhaimman ohjauksen senhetkiseen tilanteeseen.
 
Adaptiivisessa ohjauksessa ei ole perinteisen liikennevalo-ohjauksen tapaisia kiinteitä etukäteen suunniteltuja ohjelmia. Järjestelmä mukauttaa liikennevalojen toimintaa automaattisesti. Järjestelmälle ei enää erikseen määritellä milloin on aamuruuhka, pyhäpäivä tai esimerkiksi merkittävä tapahtuma. Järjestelmän mallinnus tunnistaa myös liikenteen häiriötilanteet ja pitkäaikaiset muutokset liikenteessä ja osaa muuttaa ohjausta ilman erillisiä työläitä liikennevalojen uudelleenohjelmointeja.
 
Kun koko ohjattava alue on mallinnettu, voidaan esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuutta hallita, ei enää niin, että joukkoliikenneväline pääsee läpi yhden risteyksen kerrallaan sujuvasti, vaan siten, että joukkoliikenneväline pysyy koko ajan täsmällisesti aikataulussaan.

Adaptiivinen liikenteenohjaus tukee myös täydellisesti uusia teknologioita. Mobiilisovellusten ja ajoneuvolaitteiden avulla voidaan tunnistaa erityisryhmiä, joiden liikenteen sujuvuudelle, tai esimerkiksi pysähdysten minimoimiselle, voidaan antaa omia ohjauspolitiikan painokertoimia. Tällaisia ryhmiä voivat olla pyöräilijät ja mobiilisovellukset, joita pyritään suosimaan pyöräilyreittien risteyksissä tai raskas liikenne, jonka turhia pysähdyksiä risteyksissä pyritään välttämään ennakoivalla ohjauksella. Tämä taas johtaa merkittävään liikenteen päästöjen vähenemiseen. Virtuaalisella päästöjen mallintamisella liikennevalojen ohjuksen perusteeksi voidaan ottaa jopa liikenteen päästöjen minimoiminen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Källi-hanke
Juho-Pekka Hukkanen
Projektipäällikkö
juho-pekka.hukkanen(at)kuopio.fi
044 718 5251

Kaupungin liikennesuunnittelu
Jouko Häyrinen
Suunnitteluinsinööri
jouko.hayrinen(at)kuopio.fi
044 718 5423

Laitetoimittaja
Juho Saarelainen
juho.saarelainen(at)dynniq.com
040 577 0540