Aikuissosiaalityö


Työikäisten aikuisten (18-64 -vuotiaiden) parissa tehtävällä sosiaalityöllä pyritään ehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Olemme jakautuneet viideksi tiimiksi:

  • asiakasohjaus ja taloudellisen tuen tiimi, joka vastaa pääasiassa uusien asiakkaiden tilanteiden kartoittamisesta ja SHL 36§:n  mukaisista palvelutarpeen arvioista
  • nuorten tiimi (18-29 -vuotiaiden asiakkaiden suunnitelmallinen sosiaalityö)
  • aikuisten tiimi (30-64 -vuotiaiden asiakkaiden suunnitelmallinen sosiaalityö)
  • työkyky- ja eläkeselvittely (asiakasohjaukset vain viranomaisten kautta)
  • lapsiperheiden aikuissosiaalityö (palvelutarpeen arvioinnit sekä suunnitelmallinen sosiaalityö), joka palvelee niiden lapsiperheiden aikuisia, joiden lapsilla ei ole lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta lapsiperhepalveluissa.


Ajanvaraus aikuissosiaalityöntekijöille: 017 183 970 klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00
 

Yhteystiedot: Aikuissosiaalityön henkilöstö

Puhelinneuvonta


ma–pe klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00 017 183 970 (neuvonta).

Tiedote asiakkaille

 

Aikuissosiaalityön palvelut ovat suljettuina perjantaina 30.12.2022 hyvinvointialueelle siirtymisestä johtuvan asiakastietojärjestelmän uudistamisen vuoksi.

Kyseisenä päivänä ei voida käsitellä asiakastietoja eikä antaa maksusitoumuksia tai tehdä maksusuorituksia.

Puhelinpalvelu palvelee normaalisti klo 9-11 ja klo 14-15 numerossa 017 183 970.

Myös sosiaalipäivystys palvelee akuuteissa ja päivystyksellisissä asioissa normaalisti.

Asiakasohjaus ja taloudellisen tuen tiimi


Yksikössä käsitellään keskitetysti kaikki täydentävän toimeentulotuen hakemukset sekä uusien asiakkaiden sosiaalityön harkintaa vaativat hakemukset. Yksikkö hoitaa myös uusien asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan sekä palvelutarvearvioiden laatimisen.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (pdf)
Lomakkeen voi toimittaa postitse osoitteeseen Sosiaalivirasto / aikuissosiaalityön palvelut, PL 227, 70101 Kuopio tai tuoda sen sosiaaliviraston asiakaspalveluun.

Sähköinen ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä


Usein kysytyt kysymykset

Aikuissosiaalityön palvelut Aikuissosiaalityön palvelut

Yhteydenotot klo 8.00–15.30

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakaspalvelu
ma–pe klo 12.00–14.00 (vuoronumerolla)
Tulliportinkatu 37 F, 1.krs (kartta)

Toimiston aukioloaika 1.4.2022 alkaen
klo 9.00-15.00
Tulliportinkatu 37 F, 1. krs
Toimisto on suljettu perjantaina 30.12.2022 hyvinvointialueelle siirtymisestä johtuvan asiakastietojärjestelmän uudistamisen vuoksi.

Puhelinneuvonta
ma–pe klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00
017 183 970 (neuvonta)
Kiireellisissä asioissa suositellaan ottamaan yhteyttä aamupäivän puhelintunnin aikana. Iltapäivän puhelintunnilla tulleita asioita ei välttämättä ehditä käsitellä saman päivän aikana.

Fax 017 183 908

Sähköposti
https://securemail.kuopio.fi/sosiaalityo

Postiosoite
PL 227, 70101 Kuopio