Aikuissosiaalityö


Työikäisten aikuisten (18-64 -vuotiaiden) parissa tehtävällä sosiaalityöllä pyritään ehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja ongelmia. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Olemme jakautuneet viideksi tiimiksi:

 • sosiaalityön palveluohjaus, joka vastaa pääasiassa uusien asiakkaiden tilanteiden kartoittamisesta ja SHL 36§:n  mukaisista palvelutarpeen arvioista
 • nuorten tiimi (18-29 -vuotiaiden asiakkaiden suunnitelmallinen sosiaalityö)
 • aikuisten tiimi (30-64 -vuotiaiden asiakkaiden suunnitelmallinen sosiaalityö)
 • työkyky- ja eläkeselvittely (asiakasohjaukset vain viranomaisten kautta)
 • lapsiperheiden aikuissosiaalityö (palvelutarpeen arvioinnit sekä suunnitelmallinen sosiaalityö), joka palvelee niiden lapsiperheiden aikuisia, joiden lapsilla ei ole lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta lapsiperhepalveluissa.


Ajanvaraus aikuissosiaalityöntekijöille: 017 183 970 klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00


Osallistavan sosiaaliturvan hanke

Kuopion aikuissosiaalityön yksikkö on mukana Osallistavan sosiaaliturvan kokeiluhankkeessa viiden muun kunnan kanssa. Muut kokeilukunnat ovat Kangasala, Kemijärvi, Raisio, Tampere ja Tornio. Hankkeen toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.  Kokeilussa luodaan aikuissosiaalityöhön uusi malli, jossa sosiaalityölle annetaan nykyistä enemmän välineitä tukea pitkään työttömänä ja toimeentulotuen saajina olleita asiakkaita.  

Tavoitteena on nostaa ihminen asiakkaasta ja palvelujen käyttäjästä osalliseksi. Tähän pyritään ensisijaisesti antamalla enemmän yksilöllistä aikaa asiakkaalle, kuulla häntä ja etsiä yhdessä tarkoituksenmukaisia palveluja muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme, että asiakkaan ääni tulee kuulluksi hänen omissa asioissa, sosiaalityössä sekä palvelujen kehittämisessä. Asiakkaiden ääntä kuuntelemme myös jalkautumalla toimiston ulkopuolelle!

Hankkeesta lisää tietoa THL:n sivuilla: www.thl.fi/osallistavasosiaaliturva

Sanna Salonen
Verkostokoordinaattori
Kuopion kaupunki, Aikuissosiaalityön palvelut, Osallistavan sosiaaliturvan hanke 044 718 3947, sanna.salonen(at)kuopio.fi

Katja Surakka
Sosiaalityöntekijä, Aikuissosiaalityön palvelut, Osallistavan sosiaaliturvan hanke 044 718 3167, katja.surakka(at)kuopio.fi
 

Lomakkeen voi toimittaa postitse osoitteeseen Sosiaalivirasto / aikuissosiaalityön palvelut, PL 227, 70101 Kuopio tai tuoda sen sosiaaliviraston asiakaspalveluun.

 

Aikuissosiaalityön päivystys Aikuissosiaalityön päivystys

Yhteydenotot klo 8.00–15.30 (ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00):

 • puhelimitse (klo 9.00-11.00 ja klo 14.00-15.00)
  017 183 970
 • sähköpostilla
  https://securemail.kuopio.fi/sosiaalityo
 • asioimalla klo 8.00-15.30 (ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00)
  Asemakatu 38-40 A, 2. krs

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asiakaspalvelu
ma–pe klo 12.00–14.00 (vuoronumerolla)
Asemakatu 38-40 A, 2.krs (entinen TE-toimiston talo, kartta)

Puhelinneuvonta
ma–pe klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00
017 183 970 (neuvonta, takaisinsoittojärjestelmä)
Kiireellisissä asioissa suositellaan ottamaan yhteyttä aamupäivän puhelintunnin aikana. Iltapäivän puhelintunnilla tulleita asioita ei välttämättä ehditä käsitellä saman päivän aikana.

Toimiston aukioloaika klo 8.00-15.30 (ajalla 1.6.-31.8. klo 8.00-15.00)
Asemakatu 38-40 A, 2. krs

Fax 017 183 908

Sähköposti
https://securemail.kuopio.fi/sosiaalityo

Postiosoite
PL 227, 70101 Kuopio