Äitiysneuvola

 

Äitiysneuvolassa seurataan odottavan äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointia. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan.

Kun raskaustesti on positiivinen, ota yhteyttä oman alueesi neuvolaan. Ennen raskaudenseurannan ensikäyntiä

  • täytä, tulosta ja tuo mukanasi ensimmäiselle neuvolakäynnille äitiysneuvolan esitietolomake. (Huom! Täytettyäsi päihdekyselyt, palaa takaisin esitietolomakkeeseen takaisin-painikkeella)
  • tutustu raskaudenaikaisiin sikiöseulontatutkimuksiin. Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia.
  • tutustu alla oleviin odottajan sekä sikiön hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin

 

Terveystottumukset

Ravitsemus

Monipuolinen ja riittävä ravinto on tärkeää odottajan terveydelle sekä sikiön kasvulle ja kehitykselle. Kaikille raskaana oleville ja imettäville äideille suositellaan D-vitamiini- sekä foolihappolisää. Luontaistuotteiden käyttöä tulee välttää raskauden ja imetyksen aikana. On tärkeää tutustua myös elintarvikkeiden raskaudenaikaiseen turvalliseen käyttöön liittyviin ohjeisiin.

Liikunta

Raskausajan liikunta vaikuttaa myönteisesti raskauden kulkuun, synnytykseen sekä sikiön hyvinvointiin. Raskausaikana odottajan kehossa tapahtuu muutoksia. Muun muassa tukirankaan ja vatsalihaksiin kohdistuu ylimääräistä rasitusta, jonka vuoksi selän ja lantionpohjalihasten kunnosta on tärkeä huolehtia.

Suunterveys

Raskausajan hormonitoiminnan muutokset aiheuttavat monenlaisia muutoksia suunterveydessä. Säännöllinen hampaiden puhdistus ja terveelliset ruokatottumukset ovat erityisen tärkeitä.

Ensimmäistä lastaan odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika hoidon tarpeen arviointiin ja suun terveyden infoon suuhygienistin vastaanotolle. Ajan voi varata suun terveydenhuollon keskitetyn ajanvarauksen kautta p. 017- 186611. klo 8.00- 11.00.

Päihteet

Alkoholi, huumeet sekä nuuskan ja tupakan sisältämät kemialliset yhdisteet kulkeutuvat suoraan istukan kautta sikiön elimistöön. Koko perheen päihteettömyys turvaa sikiön kasvua ja kehitystä.

Lisää raskaudesta ja päihteistä: OmatAskeleet - tupakoivan äidin e-savuttomuuskoulutus, Stumppi.fi , Tuhkalapset

Lääkkeet ja rokotukset

Keskustele aina terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa käyttämistäsi lääkkeistä varmistaaksesi  lääkkeiden turvallisuus sikiölle. Särkylääkkeenä voi käyttää parasetamolia pakkauksen ohjeen mukaisesti.

Raskaana olevan rokottamista ei suositella, ellei rokottamiselle ole selkeitä perusteita. Influenssarokotetta suositellaan kaikille raskaana oleville sekä heidän perheenjäsenilleen.

Lääkkeiden, sairastetun taudin tai rokotuksen vaikutuksista raskauteen tai hedelmällisyyteen voi kysyä HUSin Teratologisesta tietopalvelusta

Vanhemmuus

Vanhemmaksi kasvetaan vähitellen. Jo raskausaikana syntyy mielikuvia omasta vanhemmuudesta ja lapsiperheen elämästä. Vanhemmuuteen liittyy usein myös epävarmuutta ja pelkoja. Vanhemmuus on tärkeää inhimillisen kasvun ja kypsymisen aikaa. Vanhempi on lapselle ensimmäinen ja tärkein roolimalli. On siis tärkeää, että huolehdit myös itsestäsi ja omasta jaksamisestasi.

Raskaudenseurannan aikana vanhempia pyydetään täyttämään Lasta odottavan perheen - voimavaralomake, jonka avulla vanhempien on mahdollista keskustella uudesta elämäntilanteesta ja voimavaroista. Voimavaralomakkeen voi tulostaa tästä. Lomakkeen pohjalta käydään keskustelua keskiraskauden neuvolakäynnillä.

Perhe- ja synnytysvalmennukset

Perhe- ja synnytysvalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsenhoitoon sekä vanhemmuuteen. Perhevalmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäistä lasta odottaville perheille. Perheillä on mahdollisuus osallistua kolmeen erisisältöiseen perhevalmennukseen:

Perhevalmennuksiin ilmoittautuminen ja lisätiedot neuvolasta.

Lasta odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika tutustumiskäynnille Kuopion yliopistollisen sairaalan synnytystiloihin ennen synnytystä.

Imetys 

Imetys on tärkeä osa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Jo raskausaikana on hyvä tutustua imetykseen, äidinmaidon etuihin ja imetyksen alkutaipaleeseen. Myös puolison tuki on tärkeää imetyksen onnistumiseksi.

Odottavan- ja lapsiperheen etuudet

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Kelan sivuilta löydät yleisimmät perhe-etuudet ja etuuksien hakemiseen tarvittavat lomakkeet.

Isyyden/äitiyden tunnustaminen

Isyyden tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää, mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa, mutta ovat varmoja lapsen isyydestä. Isyydentunnustamisen yhteydessä tehdään myös sopimus yhteishuollosta.
Äitiys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Äitiyden tunnustaminen on mahdollista, mikäli hedelmöityshoidosta esitetään hedelmöityshoitoklinikan antama todistus ja suostumus hedelmöityshoitoon on annettu 1.4.2019 jälkeen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

Äitiysneuvolan vastaanotolle voi varata ajan myös eTerveyspalvelun kautta. Sähköisen ajanvarauksen voi tehdä raskausviikkojen 23-25 ja 30-32 käynneille sekä synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen terveydenhoitajalle.

Kuvahaun tulos haulle seuraa meitä facebookissa

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Kuvahaun tulos haulle naistalo