Äitiysneuvola


Äitiysneuvolassa seurataan odottavan äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointia. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan.
Äitiysneuvolaseuranta suunnitellaan yksilöllisesti odottajan ja odottavan perheen tarpeita vastaamaan.

Kun raskaustesti on positiivinen, ota yhteyttä oman alueesi neuvolaan.
Ennen raskaudenseurannan ensikäyntiä:

  • täytä, tulosta ja tuo mukanasi ensimmäiselle neuvolakäynnille äitiysneuvolan esitietolomake. (Huom! Täytettyäsi päihdekyselyt, palaa takaisin esitietolomakkeeseen takaisin-painikkeella)
  • tutustu raskaudenaikaisiin sikiöseulontatutkimuksiin Terveyskylän sivulla. Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia.
  • tutustu alla oleviin odottajan sekä sikiön hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin

Terveystottumukset

Ravitsemus

Monipuolinen ja riittävä ravinto on tärkeää odottajan terveydelle sekä sikiön kasvulle ja kehitykselle. Kaikille raskaana oleville ja imettäville äideille suositellaan D-vitamiini- sekä foolihappolisää. Luontaistuotteiden käyttöä tulee välttää raskauden ja imetyksen aikana. On tärkeää tutustua myös elintarvikkeiden raskaudenaikaiseen turvalliseen käyttöön liittyviin ohjeisiin.

Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyn ravitsemusryhmä

Liikunta

Raskausajan liikunta vaikuttaa myönteisesti raskauden kulkuun, synnytykseen sekä sikiön hyvinvointiin. Raskausaikana odottajan kehossa tapahtuu muutoksia. Muun muassa tukirankaan ja vatsalihaksiin kohdistuu ylimääräistä rasitusta, jonka vuoksi selän ja lantionpohjalihasten kunnosta on tärkeä huolehtia. Lantionpohjan rentouttamista on hyvä harjoitella odotusaikana ennen synnytystä. Synnytyksen jälkeinen palautuminen on yksilöllistä. Selkä-, vatsa- ja lantionpohjalihaksien vahvistaminen edistää palautumista. Myös vauvan kanssa yhdessä voi jumpata.

Uni

Raskaus vaikuttaa usein myös uneen. Raskaus voi muuttaa unen tarvetta ja  myös erilaiset unihäiriöt ovat yleisiä raskaana olevilla naisilla. Rentoutusharjoituksista voit löytää apua hyvään uneen.

Suunterveys

Raskausajan hormonitoiminnan muutokset aiheuttavat monenlaisia muutoksia suunterveydessä. Säännöllinen hampaiden puhdistus ja terveelliset ruokatottumukset ovat erityisen tärkeitä. Ensimmäistä lastaan odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika hoidon tarpeen arviointiin ja suun terveyden infoon hammashoitajan vastaanotolle. Ajan voi varata suun terveydenhuollon keskitetyn ajanvarauksen kautta p. 017186611 klo 8.00 - 11.00.

Päihteet

Alkoholi, huumeet sekä nuuskan ja tupakan sisältämät kemialliset yhdisteet kulkeutuvat suoraan istukan kautta sikiön elimistöön. Koko perheen päihteettömyys turvaa sikiön kasvua ja kehitystä. Tutustu videoon, jossa kerrotaan tupakoinnin ja nikotiinivalmisteiden haitoista sikiölle. Osallistu vauvaa odottavien ja pikkulasten vanhempien verkkovieroitusohjelmaan, josta voit saada tietoa ja tukea tupakoinnin tai muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Kuopion ensikotiyhdistys tukee äitejä ja perheitä, joissa alkoholi tai muiden käyttö aiheuttavat ongelmia.

Lääkkeet ja rokotukset

Keskustele aina terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa käyttämistäsi lääkkeistä varmistaaksesi  lääkkeiden turvallisuus sikiölle. Särkylääkkeenä voi käyttää parasetamolia pakkauksen ohjeen mukaisesti.
Raskaana olevan rokottamista ei suositella, ellei rokottamiselle ole selkeitä perusteita. Influenssarokotetta suositellaan kaikille raskaana oleville sekä heidän perheenjäsenilleen. Koronarokotuksen  ja influenssarokotuksen voi ottaa raskauden ja imetyksen aikana.
Lääkkeiden, sairastetun taudin tai rokotusten vaikutuksista raskauteen tai hedelmällisyyteen voi kysyä HUSin Teratologisesta tietopalvelusta

Vanhemmuus

Vanhemmaksi kasvetaan vähitellen. Jo raskausaikana syntyy mielikuvia omasta vanhemmuudesta ja lapsiperheen elämästä. Vanhemmuuteen liittyy usein myös epävarmuutta ja pelkoja. Vanhemmuus on tärkeää inhimillisen kasvun ja kypsymisen aikaa. Vanhempi on lapselle ensimmäinen ja tärkein roolimalli. On siis tärkeää, että huolehdit myös itsestäsi ja omasta jaksamisestasi. Vauva mielessä-raskauspäiväkirjan avulla voit seurata raskauden kulkua ja vauvan kehitystä viikottain. Päiväkirja auttaa myös miettimään vanhemmuutta ja omaa suhtautumista lapseen.

Raskaudenseurannan aikana vanhempia pyydetään täyttämään Lasta odottavan perheen - voimavaralomake, jonka avulla vanhempien on mahdollista keskustella uudesta elämäntilanteesta ja voimavaroista. Tutustu ja tulosta THL:n voimavaramittariin lasta odottaville vanhemmille suomeksi ja englanniksi. Lomakkeen pohjalta käydään keskustelua keskiraskauden neuvolakäynnillä.

Perhe- ja synnytysvalmennukset

Seuraa nettisivuiltamme perhevalmennuksien toteutumista korona-tilanteen mukaan.

Perhe- ja synnytysvalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsenhoitoon sekä vanhemmuuteen. Perhevalmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäistä lasta odottaville perheille. Perheillä on mahdollisuus osallistua erisisältöisiin perhevalmennuksiin, syksyn ajankohdat täsmentyvät myöhemmin:


Lasta odottavilla vanhemmilla on mahdollisuus varata aika tutustumiskäynnille Kuopion yliopistollisen sairaalan synnytystiloihin. Vierailulla vanhemmat pääsevät käymään synnytystiloissa, tapaavat henkilökuntaa ja saavat tietoa synnytyksen hoidosta. Käyntiä suositellaan noin 32. raskausviikon jälkeen.Tutustumiskäynti on suunniteltu pääasiassa ensisynnyttäjille, mutta halutessaan myös uudelleen synnyttäjät ovat tervetulleita. Tutustumiskäynnistä voi olla apua myös synnytyspelkoa tunteville odottajille. Ilmoittautuminen puhelimitse KYSin Naisten Akuuttikeskukseen kello 8-20, p. 017 172 364. Videokierroksen avulla voi myös tutustua synnytystiloihin.

Synnytyksestä toipuminen alkaa heti synnytyksen jälkeen. Mieliala synnytyksen jälkeen voi vaihdella onnentunteesta avuttomuuden, huolen ja turhautumisen tunteisiin. Tutustu tarvittaessa sektiosta toipumista edistäviin ohjeisiin.

Imetys

Imetys on tärkeä osa vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Jo raskausaikana on hyvä tutustua imetykseen, äidinmaidon etuihin ja imetyksen alkutaipaleeseen. Myös puolison tuki on tärkeää imetyksen onnistumiseksi.
Imetyksen tuki ry järjestää Kuopion perheentalolla imetykseen liityviä tilaisuuksia, joihin myös odottavat perheet ovat tervetulleita.

Odottavan- ja lapsiperheen etuudet

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Kelan sivuilta löydät yleisimmät perhe-etuudet ja etuuksien hakemiseen tarvittavat lomakkeet.

Isyyden/äitiyden tunnustaminen

Isyyden tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää, mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa, mutta ovat varmoja lapsen isyydestä. Isyydentunnustamisen yhteydessä tehdään myös sopimus yhteishuollosta.
Äitiyden tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää, mikäli hedelmöityshoidosta esitetään hedelmöityshoitoklinikan antama todistus ja suostumus hedelmöityshoitoon on annettu 1.4.2019 jälkeen.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 12–13

Äitiysneuvolan vastaanotolle voi varata ajan myös eTerveyspalvelun kautta. Sähköisen ajanvarauksen voi tehdä raskausviikkojen 23-25 ja 30-32 käynneille sekä synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen terveydenhoitajalle.

Lisätietoa Kuopion kaupungin neuvoloista Facebookissa..