Äitiysneuvolat


Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Tavoitteena on myös tukea vanhemmuutta ja edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittava hoito, apua ja tukea.  Äitiysneuvolatyö perustuu näyttöön ja vaikuttavuuteen pohjautuviin toimintatapoihin ja -menetelmiin.

Kuopion kaupungin äitiysneuvolapalvelut järjestetään lähipalveluina 11 neuvolassa. Lääkärineuvolapalvelut on keskitetty Pyörön, Keskustan ja Puijonlaakson neuvoloihin. Lisäksi äitiysneuvolan lääkärien opetusvastaanottoja järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa Neulamäen ja Puijonlaakson neuvolassa.

Odotusajan neuvolakäynnit


Odotusaikana perheelle järjestetään 8–10 neuvolakäyntiä.  Näihin raskauden aikaisiin käynteihin sisältyy yksi laaja-alainen terveystarkastus ja kaksi lääkärin tarkastusta.  Neuvolakäyntien lisäksi terveydenhoitaja tekee kotikäynnin synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkitarkastus tehdään 8–12 viikkoa synnytyksen jälkeen lääkärin tai jälkitarkastus koulutuksen saaneen terveydenhoitajan toimesta. 

Ultraäänitutkimukset ja seulonnat


Sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuusseulontaa tehdään valtakunnallisen ohjeen mukaisesti.  Alkuraskauden seulontaultraäänitutkimus tehdään Keskustan neuvolassa. Keskiraskauden rakenneultraäänitutkimus tehdään Kuopion yliopistollisen sairaalan Naistenpoliklinikalla. Seulonnat ovat vapaaehtoisia.

Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltosopimus


Uusi isyyslaki on astunut voimaan1.1.2016. Isyyslaki mahdollistaa raskausaikana isyyden tunnustamisen neuvolassa.  Tunnustamisen yhteydessä voidaan tehdä lapsen yhteishuoltosopimus. Vahvistettu isyydentunnustus ja yhteishuoltosopimus tulee perheelle noin kuukauden kuluttua lapsen syntymän jälkeen.

Perhevalmennus


Neuvolat tarjoavat perhevalmennusta. Perhevalmennus koostuu moniammatillisesti toteutetuista ryhmätapaamisista. Lisätietoa äitiysneuvolan terveydenhoitajalta.

 
 
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ensisijaisesti otetaan yhteyttä oman alueen terveydenhoitajaan puhelinajalla klo 12-13.

Äitiysneuvolan vastaanotolle voi varata ajan myös eTerveyspalvelun kautta. Sähköisen ajanvarauksen voi tehdä raskausviikkojen 23-25 ja 30-32 käynneille sekä synnytyksen jälkeiseen jälkitarkastukseen terveydenhoitajalle.
 

Äitiysneuvolan päivystävä puhelin

ma–to klo 8–15:30
pe klo 8-14
044 718 1668

Vain päivystyksellisissä/kiireellisissä asioissa (esim. verenvuoto, ennenaikaiset supistelut, sikiön liikkeiden väheneminen).

Neuvolassa voi asioida myös ilman ajanvarausta neuvolan avovastaanotolla akuuteissa ja pikaisissa asioissa. Avovastaanotot eivät tarjoa sairaanhoidollisia palveluita.

 

Kuopion kaupungin terveydenhoitoyksikön hallinto

ts.palveluesimies
Niina Happonen
044 718 6582

Terveydenhoidon
palvelupäällikkö
Hanna-Mari Tanninen
044 718 6513