Ajankohtaiset selvitykset ja suunnitelmat

 

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma 2030+

Huolimatta vielä toistaiseksi kesken olevista MAL-sopimusneuvotteluista on Kuopion kaupunkiseudulla käynnistetty kaupunkiseutusuunnitelma 2030+ laatiminen. Kaupunkiseutusuunnitelma on Kuopion seudun MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -sopimuskuntien muodostama tahtotila alueen kehittämiseksi. Työn keskeisenä tavoitteena on maankäytön yhteensovittaminen Kuopion kaupunkiseudulla (työssäkäynti- ja asuntomarkkina-alueella) siten, että löydetään yhteinen näkemys toiminnallisen seudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Tavoitteena on sellainen ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunkiseutukehitys, joka tukee kunkin alueen veto- ja pitovoimaa ja luo edellytyksiä elinkeinojen kehittämiseen. Kaupunkiseutusuunnitelman laatimiseen osallistuvat Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi, Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus. Kaupunkiseutusuunnitelma 2030+ valmistuu vuoden 2022 alussa.

Kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen jatkaa seudulla jo aiemmin käynnistynyttä maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä. Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle on vuonna 2012 laadittu rakennemalli; LOIKKA 2030, jossa on esitetty tavoiteltu maankäytön kehitys. Nyt laadittavassa kaupunkiseutusuunnitelmassa laajennetaan sisältöä mm. viherverkoston ja vesihuollon osalta ja tarkistetaan aiemmin laaditun rakennemallin sisältö priorisoiden MAL-sopimusneuvottelun kärkitavoitteita. 

Samaan aikaan kaupunkiseutusuunnitelman kanssa Kuopion seudulla on käynnistynyt myös liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen laadinta. Strategisen tason suunnittelutasoina molemmat tukeutuvat toisiinsa, ja prosessien vuorovaikutuksessa hyödynnetään yhteisiä foorumeja. Suunnittelua tehdään osallistavin menetelmin pyrkien sitouttavaan prosessiin ja lopputulokseen.

Lue lisää kaupunkiseutusuunnitelmasta

Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

 

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto


Jo vuosituhannen vaihteessa Kuopion kaupunginvaltuustossa laitettiin alulle idea kansallisen kaupunkipuiston saamiseksi Kuopioon. Ympäristöministeriö täydensi kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja Kuopio sai kansallinen kaupunkipuisto-arvonimen 19.2.2018 voimaantulleella päätöksellä.
Kuopion vahvuus kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa on Kallavesi, merkittävä sisämaan vesistö, joka on ajan saatossa edesauttanut kaupungin kehitystä monin tavoin ja on vielä nykyäänkin merkittävä osa kaupunkia ja kaupunkilaisten elämää.

Kuopion kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu alueita ja rakennuksia seuraavissa kaupunginosissa: Väinölänniemi (1), Vahtivuori (2), Maljalahti (3), Multimäki (4), Kuopionlahti (5), Hatsala (6), Niirala (7), Haapaniemi (8), Itkonniemi (9), Rönö (18), Lehtoniemi (33), Rautaniemi (37) sekä Keski-Kallaveden saaristossa.

Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan vuosina 2020 - 2021.

Lue lisää

 

Hakemusvaiheen esittelyvideo
 


Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

 

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Kaavoituksen asiakaspalvelu on kesän aikana auki tiistaista torstaihin.

ti - ke 8 - 12
to 12 - 15.45
kaavoitusinsinööri
Arttu Mäkipää
044 718 5433
arttu.makipaa(at)kuopio.fi

(poissa 1.8. – 21.8.)
ti - ke 12 - 15.45

to 8 - 12
kaavoitusinsinööri
Tiia Piippo
044 718 5418
tiia.piippo(at)kuopio.fi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi