Ajankohtaiset selvitykset ja suunnitelmat

 

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto


Jo vuosituhannen vaihteessa Kuopion kaupunginvaltuustossa laitettiin alulle idea kansallisen kaupunkipuiston saamiseksi Kuopioon. Ympäristöministeriö täydensi kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja Kuopio sai kansallinen kaupunkipuisto-arvonimen 19.2.2018 voimaantulleella päätöksellä.
Kuopion vahvuus kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa on Kallavesi, merkittävä sisämaan vesistö, joka on ajan saatossa edesauttanut kaupungin kehitystä monin tavoin ja on vielä nykyäänkin merkittävä osa kaupunkia ja kaupunkilaisten elämää.

Kuopion kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu alueita ja rakennuksia seuraavissa kaupunginosissa:

•    Väinölänniemi (1)
•    Vahtivuori (2)
•    Maljalahti (3)
•    Multimäki (4)
•    Kuopionlahti (5)
•    Hatsala (6)
•    Niirala (7)
•    Haapaniemi (8)
•    Itkonniemi (9)
•    Rönö (18)
•    Lehtoniemi (33)
•    Rautaniemi (37)
•    sekä Keski-Kallaveden saaristossa

Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan vuosina 2020 - 2021.

Hakemusvaiheen esittelyvideo
 


Päätös kaupunkipuistosta, Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon (Tiedote 11.12.2017)

Päätösaineisto ympäristöministeriön verkkosivulla (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi
Juho-Pekka Hukkanen, 044 7185 251, juho-pekka.hukkanen(at)kuopio.fi
 

Tahkon matkailukeskus


Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittäminen.

EU-aluekehitysrahastosta on myönnetty tukea yleissuunnitelman laadintaan, joka laaditaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittäminen. EU-aluekehitysrahastosta on myönnetty tukea yleissuunnitelman laadintaan, joka laaditaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. Yleissuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma ja visio, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun (asemakaavan) pohjaksi. Tahkona alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jolla tuetaan alueen pk-yritysten kilpailukykyä ja parannetaan niiden toimintaedellytyksiä kohdealueen saavutettavuutta, taajamakuvaa sekä viihtyvyyttä parantamalla. Hankkeessa suunnitellaan Tahkon matkailualueen keskustan rakentamisen määrä ja yleisilme tarkemmin, eri liikkumisvälineet kattava liikenneverkko, pysäköinti sekä joukkoliikenne matkailualueen nykyisiin vaatimuksiin vastaavaan tasoon. Alueella on myös useita rakentumattomia tai tehottomasti rakentuneita kiinteistöjä, joiden kehittämistä suunnitelma tukee. Suunnitelma valmistuu keväällä 2020.


Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi
Sonja Tilaeus, 044 7185 432, sonja.tilaeus(at)kuopio.fi

Julkaisuja Julkaisuja

Lisää aiheesta Lisää aiheesta

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Aamupäivä (8-12)
kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 7185 418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

Iltapäivä (12-16)
kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
044 7185 433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi  

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi