Ajankohtaiset selvitykset ja suunnitelmat

Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma 2030+

MAL-sopimuksen toimenpiteisiin kirjattu Kuopion kaupunkiseutusuunnitelma 2030+ laatiminen on saatu päätösvaiheeseen.

Kaupunkiseutusuunnitelma on Kuopion seudun MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -sopimuskuntien muodostama tahtotila alueen kehittämiseksi. Työn keskeisenä tavoitteena on maankäytön yhteensovittaminen Kuopion kaupunkiseudulla (työssäkäynti- ja asuntomarkkina-alueella) siten, että löydetään yhteinen näkemys toiminnallisen seudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Tavoitteena on sellainen ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunkiseutukehitys, joka tukee kunkin alueen veto- ja pitovoimaa ja luo edellytyksiä elinkeinojen kehittämiseen. Kaupunkiseutusuunnitelman laatimiseen osallistuvat Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi, Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus.

Kaupunkiseutusuunnitelma 2030+ valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen jatkaa seudulla jo aiemmin käynnistynyttä maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyötä. Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle on vuonna 2012 laadittu rakennemalli; LOIKKA 2030, jossa on esitetty tavoiteltu maankäytön kehitys.

Nyt laaditussa kaupunkiseutusuunnitelmassa on laajennettu sisältöä mm. viherverkoston osalta ja tarkistettu aiemmin laaditun rakennemallin sisältö priorisoiden MAL-sopimusneuvottelun kärkitavoitteita.

Samaan aikaan kaupunkiseutusuunnitelman kanssa Kuopion seudulla on päivitetty myös liikennejärjestelmäsuunnitelma. Strategisen tason suunnittelutasoina molemmat tukeutuvat toisiinsa, ja prosessien vuorovaikutuksessa on hyödynnetty yhteisiä foorumeja. Suunnittelua on tehty osallistavin menetelmin pyrkien sitouttavaan prosessiin ja lopputulokseen.

Lue lisää kaupunkiseutusuunnitelmasta

Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

 

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto


Kuopion kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa on laadittu vuosina 2020 - 2022. Se on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 24.10.2022 § 290 edelleen toimitettavaksi hyväksyntään ympäristöministeriölle.

Lue lisää


Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

 

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Kaavoituksen asiakaspalvelu on auki maanantaista torstaihin. Paikan päällä asioidessa tapaamisajankohta tulee sopia etukäteen.

ma - ti 8.00 - 12.00
ke - to 12.00 - 15.30
kaavoitusinsinööri
Tiia Piippo
044 718 5418
tiia.piippo(at)kuopio.fi

ma - ti 12.00 - 15.30
ke - to 8.00 - 12.00
kaavoitusinsinööri
Arttu Matilainen
044 718 5433
arttu.matilainen(at)kuopio.fi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi