Kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä

Kuntien kulttuuritoimintalain 166/2019 6 §:n mukainen alueellinen kehittämistehtävä, Pohjois-Savo

Alueellisilla kehittämistehtävillä luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen. Kehittämistehtävien tavoitteena on parantaa kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Kuopion kaupunki oli yksi alueellisen tuen saajista kohdentaen kehittämistehtävän koko Pohjois-Savon alueelle.

Kehittämistehtävän yhtenä tavoitteena on muodostaa Pohjois-Savon kulttuuritoimintaverkosto, mikä tukee eri kuntien asukkaiden kulttuurin saatavuutta, saavutettavuutta ja kulttuurista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikissa väestöryhmissä. Tehtävässä kehitetään alueen kulttuuritoimijoiden (kunnat ja järjestöt) välistä yhteistyötä ja kuntien henkilöstön kulttuurialan osaamista toimijoilta nousevien tarpeiden mukaisesti, sekä levitetään hyviä käytänteitä alueellisesti kuntien välillä.

Tehtävä vahvistaa kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja kulttuurista osallisuutta, kulttuurin rahoituksen rakenteita alueella sekä keskustelua kulttuurin merkityksestä mm. hyvinvoinnin edistämisessä. Kehittämistehtävän toteutus alkoi alkanut 15.4.2020. Kehittämistehtävä perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 6 §. Tehtävän koordinoinnista vastaa Kuopion kaupungin yleiset kulttuuripalvelut.

Toimintakertomus vuodelta 2021 löytyy tästä.

Alueellinen kehittämistehtävä on valmistellut Pohjois-Savolle yhteistä kulttuuristrategiaa. Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi strategian yksimielisesti kokouksessaan 28.11.2022. Strategian pääset lukemaan tästä linkistä: Hyvää tuovan kulttuurin Pohjois-Savo - Kulttuuristrategia 2022-2030.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tiina Taskinen-Viinikainen
Hankekoordinaattori

Minna Canthin katu 24, 70100 Kuopio
044 748 2374
tiina.taskinen-viinikainen(at)kuopio.fi