Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma APOLI

 

Uusi päivitetty arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.10.2017 ohjeeksi kaupungin suunnittelussa ja hallinnossa

 

Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sisältö ja tavoitteet

Kaikille kaupunkilaisille tarvitaan monipuolinen ja täysipainoinen kaupunkiympäristö. Viihtyisä kaupunkiympäristö, jossa on otettu tasapainoisella tavalla huomioon kauneus, käyttökelpoisuus ja kestävyys, on Kuopion käyntikortti. Hyvä arkkitehtuuri ja kestävä kaupunkirakenne edistää ja parantaa kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Ne myös tukevat kaupungin kilpailukykyä.

Päivitetty APOLI edistää, täydentää ja havainnollistaa Kuopion kaupungin strategiaa ja sen on tarkoitus olla aiempaa laajemmassa roolissa laadukkaan kaupunginympäristön ohjauksessa ja tavoitteiden asettelussa.

Päivitetty APOLI asettaa arkkitehtuurin ja kaupunkirakennustaiteen tavoitteet sekä osoittaa toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Ohjelma on laadittu hyvän rakentamisen oppaaksi, ja se toimii ohjeena kaupunkiympäristön kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja suunnittelussa. Ohjelma on laadittu hyvän rakentamisen oppaaksi ja ohjeeksi kaikille rakennetun ympäristön kanssa toimiville.

Päivitetty APOLI tuo esille kaupunkiympäristön tulevaisuuden ja antaa suuntaviivoja

  • kaupunkisuunnittelulle
  • lähiöuudistushankkeille, kaupunkikehitysprojekteille ja arkkitehtuurikilpailuille
  • rakennusjärjestyksen uudistamiselle
  • kunnallistekniikan- ja viherympäristön suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle
  • kaupungin omistamien kiinteistöjen suunnittelulle, toteutukselle, peruskorjaukselle ja ylläpidolle
  • rakentamiseen liittyvien lupien arvioimiselle

 

Ajankohtaista Ajankohtaista

Uusi päivitetty arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.10.2017

Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Julkaisuja Julkaisuja

Lisätietoja Lisätietoja

Kaupunginarkkitehti
Liisa Kaksonen
liisa.kaksonen(at)kuopio.fi