Asuminen ja ympäristö

Tuoreimmat uutiset

Takaisin

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kuukausiraportti kesäkuussa 2021

Kesäkuussa ilmanlaatu Kuopiossa ja Siilinjärvellä oli keskimäärin tyydyttävä. Ilmanlaatua heikensivät erityisesti pienhiukkaset ja otsoni.

Pienhiukkasten ja otsonin pitoisuuksia kohotti pitkään jatkunut hellejakso. Pienhiukkasten pitoisuudet pysyivät kaikilla mittausasemilla samalla tasolla kuin toukokuussa, joka oli myös erittäin lämmin.

Otsonin pitoisuudet kohosivat toukokuun tapaan erittäin korkeiksi lämpimän sään johdosta. Otsonin tavoitearvo 120 μg/m3 ylittyi 20.6.2021.

Hengitettävien hiukkasten osalta pitoisuudet olivat säätilan takia tyydyttävällä tasolla kaikilla mittausasemilla.

Sorsasalossa rikkidioksidin ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat samaa taso kuin toukokuussa. Sorsasalossa Mondi Powerflute Oy:n tuotantolaitoksen vaikutukset ilmanlaatuun ovat tyypillisesti suurimmat keväisin ja kesällä savukaasujen leviämisolosuhteista johtuen.

Tasavallankadun mittausaseman tulokset kesäkuulta eivät olleet ajallisesti riittävän kattavat raportoitavaksi (vähintään 75%), koska asemalla tehtiin kunnostustöitä n. kahden viikon ajan.

Savilahden typpidioksidimittalaitteessa ilmenneen vian takia kyseisen aseman NO2-tuloksia ei ole raportoitu (ajallinen kattavuus ei ollut riittävä, 75%).

Siilinjärvellä otettiin kesäkuun alussa käyttöön kaksi uutta mittausasemaa, jotka sijaitsevat Mustin ja Rannan alueilla. Mittausasemilla mitataan PM10- ja PM2.5-pitoisuuksia. Mittaukset ovat suuntaa-antavia.

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun reaaliaikaiset mittaustulokset ovat nähtävissä verkkosivulla https://aqverkkokuopio.net ja valtakunnallisilla ilmanlaatusivuilla http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmanlaatu Mittaustulokset ovat nähtävissä myös mobiilisovelluksessa KuopioAir, mikä on ladattavissa Android -käyttöjärjestelmälle Google Play Storesta ja IOS-käyttöjärjestelmälle Appstoresta.

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä, 044 718 2142.