Asuminen ja ympäristö

Tuoreimmat uutiset

Takaisin

Kuopion kaupungille hankerahaa haitallisten vieraslajien kartoituksiin liitoskunnissa ja jättipalsamin torjuntaan Puijolla

Kuopion kaupunki on saanut Maa- ja metsätalousministeriön myöntämää hankerahaa haitallisten vieraslajien torjunnan tehostamiseksi. Hankeraha on kolmivuotinen ja nyt on meneillään hankkeen ensimmäinen kesä. Kaupunki saa avustusta 50 % toteutuneista kustannuksista.
 

Vieraslajikartoitukset liitoskunnissa

Hankerahalla selvitetään Kuopion liitoskuntien taajama-alueiden vieraslajiesiintymiä kiertämällä taajama-alueet läpi polkupyörällä. Liitoskunnissa ei toistaiseksi ole tehty systemaattista vieraslajikartoitusta. Se tiedetään, että vieraslajeja on myös liitoskunnissa ja joitakin jättipalsamiesiintymiä on myös torjuttu talkoilla. Ensisijaisesti kartoitettavat vieraslajit ovat jättipalsami, jättiputki ja komealupiini. Havainnot kirjataan kartoitusten jälkeen Suomen lajitietokeskuksen ylläpitämään valtakunnalliseen laji.fi-palveluun, josta ne ovat kaikkien kiinnostuneiden katsottavissa. Esiintymästä merkitään sijainnin lisäksi ylös laajuus ja runsaus. Polkupyöräkartoitukset ovat alkaneet tällä viikolla jatkuvat elokuun alkupuolelle saakka. Tavoitteena on kartoituksen avulla selvittää vieraslajiesiintymien määrä ja runsaus, jotta torjuntatoimien tarvetta voidaan arvioida ja kohdentaa tärkeimpiin kohteisiin.

Kartoitettavat taajama-alueet ovat:

  • Melalahti
  • Karttula, Syvänniemi, Pihkainmäki
  • Maaninka, Käärmelahti
  • Vehmersalmi
  • Nilsiä, Tahko
  • Juankoski, Muuruvesi, Säyneinen
  • Kurkimäki

Kaupunki toivoo myös asukkaiden ilmoittavan vieraslajihavaintojaan mainituista taajamista, jotta mahdollisimmat moni vieraslajiesiintymistä tulisi tietoon. Ilmoitukset voi jättää ympäristönsuojelupalvelujen asiakaspostiin ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi. Kohteen paikantamiseksi toivotaan mukaan liitettävän mahdollisimman tarkka paikkatieto (lähin osoite, koordinaatit tai karttalinkki) sekä luonnehdinta esiintymän runsaudesta (yksittäisiä, kymmeniä, satoja, tuhansia yksilöitä). Havainnosta voi myös soittaa numeroon 044 718 2145 / Timo Perätie. 

Samanlainen vieraslajiesiintymien polkupyöräkartoitus tehtiin Kuopion keskeisellä kaupunkialueella kesällä 2019, jolloin kartoittaja pyöräili keskeisen kaupunkialueen Päivärannasta Petoselle ulkoilureittejä ja kevyen liikenteen väyliä pitkin tallentaen vieraslajiesiintymien paikkatiedon GPS-laitteelle ja samalla arvioi esiintymien laajuutta ja runsautta. Kartoituksessa keskityttiin erityisesti jättipalsamiesiintymiin.
 


Jättipalsami. Kuva: Titta Vikstedt

Jättipalsamin torjunta Puijon luonnonsuojelualueen ympäristössä

Vuoden 2019 kartoituksen tuloksia on hyödynnetty valittaessa jättipalsamin torjuntakohteita Puijon luonnonsuojelualueiden ympäristössä. Samoilla alueilla jättipalsamia on torjuttu jo useamman vuoden ajan, mutta hankeraha mahdollistaa kolmen vuoden ajaksi huomattavan torjunnan tehostamisen ja samalla voidaan ottaa torjunnan piiriin useita uusia kohteita. Tavoitteena on estää jättipalsamin leviäminen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin lehtoihin, sekä Puijon luonnonsuojelualueilla että sitä ympäröivillä virkistysalueilla ympäri Puijon selännettä.
 

Muuta vieraslajityötä

Kaupunki tekee yhteistyötä myös Suomen Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE hankkeen kanssa järjestämällä vieraslajitalkoita. Talkootapahtumien paikat ja ajankohdat voi tarkistaa esimerkiksi VieKas LIFE-hankkeen tapahtumakalenterista (www.sll.fi/mita-me-teemme/luonnonhoito/viekas-life/sll-viekas-life-vieraslajitapahtumat-2021/) tai kaupungin luontoretkiesitteestä (www.kuopio.fi/luontoretket)

Tänä kesänä Kuopio on mukana SOOLOtalkoot-kesäkampanjassa, jossa vieraslajeja torjutaan kuntien valmiiksi osoittamilla kohteilla. Kuopion SOOLOtalkoot-kohteet ovat Maljalammen ja Litmasenlammen ympäristöt ja torjuttava vieraslaji on jättipalsami. Lisätietoa soolotalkoista https://vieraslajit.fi/info/i-4507

Kuopiossa voit osallistua talkoisiin myös muilla kaupungin omistamilla lähivirkistysalueilla. Kitketyt palsamit voit jättää maastoon pieninä kasoina. Niitä ei siis tarvitse laittaa jätesäkkeihin ja toimittaa jätteenkeräykseen.

Jo vuosia on kaupunki torjunut myös jättiputkia omistamiltaan maa-alueilta. Torjunnan piirissä ovat kaikki kaupungin maiden tiedossa olevat jättiputkiesiintymät.