Asuntojen sisäilma

Ilmanvaihto
 

 • Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa asunnon sisäilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta sekä samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista.
 • Puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Kemialliset epäpuhtaudet
 

 • Kemialliset epäpuhtaudet ovat pääasiassa peräisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteuden vaurioittamista rakenteista, ihmisen toiminnoista tai asunnon ulkopuolelta ( radon ).
 • Kemiallisten epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi ei voida antaa yleistä ohjetta, vaan jokainen tapaus on käsiteltävä erikseen haitan luonteen ja suuruuden mukaan.

Kosteus – ja homevauriot
 

 • Kosteus- ja homevaurioita voi esiintyä kaikissa rakennuksissa
 • Kiinteistönomistaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että asunnon rakenteet ovat siinä kunnossa, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Lämpöolosuhteet
 

 • Huoneiston lämpöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi asumisviihtyvyyteen.
 • Huoneilman lämpötila ei saa olla liian korkea tai matala.
 • Sisäilma ei saa olla liian kuivaa tai kosteaa (kosteusvaurioriski)

Radon
 

 • Maaperässä sijaitsevan uraanin hajoamistuotteena muodostuva näkymätön ja hajuton kaasu, radon voi päästä asuintiloihin esim. asunnon rakenteiden kautta
 • Kuopiossa pientalojen sisäilman radonpitoisuudet ovat olleet alle valtakunnan keskiarvon.


Mikäli epäilet ongelmia asuntosi sisäilmassa, ota ensin yhteyttä isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan.

Lisätietoja asuntojen olosuhteista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.

Lisätietoa Lisätietoa