Digi-PAVe


Digi-PAVe–hankkeessa pilotoidaan vuoden 2018 aikana dynaamista palveluverkkosuunnittelusovellusta ja kaupungin strategista suunnittelua tukevaa yhteistyömallia. Hankkeen keskiössä on Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualue.

Hanke saa rahoitusta Ympäristöministeriön koordinoimasta KIRA-digi-ohjelmasta toteuttaen osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. KIRA-digin visiona on avoin ja yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. Kiinteistö-ja rakentamisala on ensimmäinen toimiala, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset kirittävät yhdessä koko toimialan digitalisaatiota.

Kuopio haluaa olla valtakunnallisena edelläkävijänä palveluverkkosuunnittelun digitalisaatiossa. Palveluverkon toimivuus on kaupungin kasvulle ja elinvoiman kehittymiselle kriittinen tekijä. Hankkeen tulosten pohjalta kehitetään digitalisaatiota hyödyntäviä toimintatapoja Kuopion kaupungin organisaatiossa ja myöhemmin myös muissa Suomen kunnissa.

Tulokset näkyvät parempina palveluina, palveluverkon resurssitehokkuutena, tilojen käytettävyyden paranemisena sekä taloudellisten resurssien parempana kohdentamisena.

 

Tiedotteet ja esittelyt

 

Digi-PAVe esittäytyi 17.5.2018 KIRA-digin, digikuntakokeilun ja Kuntaliiton järjestämässä kuntien yhteisessä digikokeiluiden iltapäivässä. Tilaisuudesta streamaus: http://videonet.fi/web/ym/20180517/

DigiPAVe KICK OFF -tilaisuus Kuopiossa 26.2.2018 (pdf)

Kuopio valtakunnallisena edelläkävijänä verkostosuunnittelun digitalisaatiossa 31.1.2018 (pdf)

 


 

Yhteystietoja Yhteystietoja

Hankkeessa toimivien yhteystietoja

KIRA-digi

 

 

Hallituksen kärkihanke

 

Kuopion kaupungin palveluverkoston selvitystyö