DigiKuopio
 

Digitalisaatiossa vuonna 2017 Kuopion kaupunki panosti KaPa -lain edellyttämiin toteutuksiin eli suomi.fi-palveluihin sekä digikuntakokeiluun ja muutamiin innovatiivisiin kokeiluihin mm. Digiklinikkan käynnistämiseen.

KaPa mahdollistaa yhtenäisempiä julkishallinnon palveluita, joita ovat mm. Suomi.fi-palveluväylä, Suomi.fi-palvelunäkymät, Suomi.fi-palvelutietovaranto eli PTV, Suomi.fi-tunnistus (korvasi VeTuMa:n jo vuoden 2017 aikana), Suomi.fi-maksut, Suomi.fi-valtuudet ja Suomi.fi-viestit.

Muun muassa viestinvälitys tarkoittaa suunnilleen samaa kun Tanskan DigitalPost eli kansalaisen "sähköposti", jonne julkishallinnon asiointiposti tulee. Tanskassa palvelu on ollut käytössä vuodesta 2011, ja tulokset ovat erittäin hyviä. http://www.suomi.fi/

KaPa -laki velvoittaa kuntia käyttämään edellä mainittuja asioita http://vm.fi/kapa-laki

Digikuntakokeilussa hankkeeseen mukaan lähteneet kunnat toteuttavat erilaisia digitaalisuuskokeiluja yhdessä. http://vm.fi/digikuntakokeilu

DigiKlinikka on kaupungin sisäinen toimintamalli palveluprosessien tehostamiseen digitaalisemmaksi, helpottamaan asiakkaan asiointia ja tehostamaan käsittelyprosessia. DigiKlinikassa huomioidaan asiakastarpeet ja verkostoidutaan alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Kaupungin verkkosivut ovat uudistuneet, ja siellä tuodaan esille sähköiset palvelut entistä koostetumpana ja selkeämpänä pakettina - Asioi verkossa -sivulla.

 

digiKuopio Facebookissa