DigiPAVe


Kuopion kaupungin ja FCG Konsultointi Oy:n toteuttaman hankkeen tavoitteena oli kehittää vuoden 2018 aikana dynaaminen palveluverkkosuunnittelusovellus (DigiPAVe) ja tiedolla johtamista hyödyntävä yhteistyömalli kuntaorganisaatioille. Dynaamisen verkostosuunnittelusovelluksen teknisen toteutuksen ja toimintamallin pilotoinnin testiympäristönä toimi Kuopion kaupungin koulu- ja päiväkotiverkostotyö. Hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriön koordinoimasta KIRA-digi -ohjelmasta toteuttaen osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta.

Dynaamisen palveluverkkosuunnittelusovelluksen (DigiPAVe-sovellus) avulla voidaan mallintaa erilaisten palveluverkkoskenaarioitten vaikutuksia mm. investointikustannusten tai palvelukapasiteetin näkökulmasta. Reaaliaikainen tilannekuva palveluverkostosta lisää valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Tietojärjestelmäpohjaisuus mahdollistaa monipuolisen tietovarantojen yhdistelyn ja ennakoivan anlytiikan.

Palveluiden, niiden käytön ja saavutettavuuteen kytkeytyvien paikkatietojen ja -tietovarantojen yhteiskäyttö tukee tiedolla johtamista kuntaorganisaatiossa. Optimaalisen palveluverkon simulointi auttaa kuntia ymmärtämään toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksia pidemmällä aikavälillä ja muodostamaan havainnollisen kokonaiskuvan siitä, mitä palveluita kunta tulevaisuudessa tuottaa, missä ja miten. Hyödyt heijastuvat myös kunnan palveluverkkoinvestointien parempaan hallintaan, ja yleensä ottaen pitkäjänteiseen toiminnan suunnitteluun.

Hankkeen tärkeänä osana on tiedolla johtamis- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen (DigiPAVe-toimintamalli), joka korostaa palveluverkkosuunnittelun kokonaiskoordinoinnin tärkeyttä, tiedonkulkua yli organisaatiosiilojen sekä kunnan eri toimialojen synergioita palvelutuotannossa. DigiPAVe:n hyödyt näkyvät parempina palveluina, verkoston resurssitehokkuutena, tilojen käytettävyyden paranemisena sekä taloudellisten resurssien parempana kohdentamisena.

Tarkempaa tietoa:

DigiPAVe -hankkeen nettisivuilla

Tiedotteet ja esittelyt


DigiPAVe esittäytyi 17.5.2018 KIRA-digin, digikuntakokeilun ja Kuntaliiton järjestämässä kuntien yhteisessä digikokeiluiden iltapäivässä. Tilaisuudesta streamaus: http://videonet.fi/web/ym/20180517/

Kuopio valtakunnallisena edelläkävijänä verkostosuunnittelun digitalisaatiossa (pdf) 31.1.2018

 

Lisätietoa dynaamisesta palveluverkkosuunnittelu DigiPAVesta.