Energia-avustukset


Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin henkilöasiakkaille ja yhteisöille (taloyhtiöt ja ns. ARA-yhteisöt) vuosina 2020-2022. Tänä vuonna toteutettuihin toimenpiteisiin voi hakea jo energia-avustusta ARAn sivuilta saatavan lomakkeen ja ohjeiden avulla. Myöhemmin haku muuttuu sähköiseksi.

Energia-avustusten perustarkoituksena on kohdentaa avustusta rakennuksen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Energiatehokkuutta ja sen muutosta ennen ja jälkeen toimenpiteiden arvioidaan ja mitataan energiatehokkuuden vertailuluvun eli E-luvun (kWh/m2a) avulla. Avustettavien toimenpiteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä. Pääsääntöisesti avustuksen saaminen edellyttää merkittäviä korjausten avulla saatuja tehokkuushyötyjä (e-luvun muutoksia) rakentamisajan lähtötasoon nähden. Toimenpiteiden tulee olla kustannustehokkaita ja asianmukaisesti suunniteltuja.

Energia-avustusta voi saada korkeimmillaan 6000 euroa asuntoa/huoneistoa kohden, mikäli rakennuksen energiatehokkuus parantuu uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun asetuksen (1010/2017) 4 §:n asettamien vaatimusten mukaiselle eli lähes nollaenergiatasolle ja toimenpiteiden kustannukset voivat olla siis enintään puolet hankkeen toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Vähäisemmässä energiatehokkuuden muutoksessa avustus voi olla korkeimmillaan 4000 euroa ja samoin korkeintaan puolet toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista. Erilaisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamisessa avustetaan eri prosentein ja myös vähäisempään energiatehokkuuden muutokseen löytyvät tarkemmat kriteerit ja ohjeet ARAn erillisissä ohjeissa.

Yksityishenkilöiden kohdalla energia-avustus rajaa pois kotitalousvähennyksen käyttämisen tai päinvastoin. Kerros- ja rivitaloyhtiön kohdalla hakijana tulee olla asunto-osakeyhtiö.  Lisää tietoa energia-avustuksista voi lukea ARAn nettisivuilta, josta löytyvät myös hakuohjeet erilaisille hakijoille.