Energiatehokkuus


Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiaa kuluttavan toiminnan toteuttamista mahdollisimman vähällä energian kulutuksella. Euroopan unioni ja valtio asettavat kunnille energiatehokkuustavoitteita ja -velvoitteita, joita kunnat toteuttavat osana toimintaansa.

Kuopion kaupunki on solminut kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa kaupungin energiankäyttöä 7,5 prosentilla (noin 10 600 MWh) vuoteen 2025 mennessä.

Kuopiossa energiatehokkuutta on edistetty mm.

  • pitkälle viedyn kiinteistöjen kulutusseuran avulla
  • kiinteistöjen energiakatselmuksilla
  • siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön
  • siirtymällä led-valaistukseen sisä- ja ulkovalaistuskohteissa
  • edistämällä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä
  • täydennysrakentamisella ja
  • viestinnän keinoin