Erityisryhmät


Kuopion kaupunki järjestää liikuntaryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Lapsi, nuori tai aikuinen jolla on laaja-alaisempaa ongelmaa liikuntataidoissa ja/tai keskittymisessä, eikä välttämättä pärjää yksin ryhmässä, tarvitsee oman avustajan. Ryhmät kootaan yhdessä fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa.

Liikuntaryhmät on tarkoitettu henkilöille, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, kuten seurojen tai Kansalaisopiston ryhmiin. Kaupunki tarjoaa ryhmiä 4–6-vuotiaille sekä 7–9-vuotiaille lapsille. Lisäksi Kuopion kaupungin Sporttiskerho, on tarkoitettu 7–16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille on kuntosaliryhmä.

Ikäjaoteltujen liikuntaryhmien tavoitteena on kehittää erityisesti motorisia taitoja. Samalla perusliikuntataitojen harjaantuessa tuetaan myös lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä. Ryhmät sisältävät 13 ohjauskertaa, kausimaksu 29 €. Hintamuutokset ovat mahdollisia.

Myös Kuopion kansalaisopisto ja eri järjestöt ja seurat järjestävät liikuntaa erityisryhmille.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntaryhmät, syksy 2018-kevät 2019 (pdf)

Vammaisten ja pitkäaikaisten liikuntakortti (pdf)

Sporttiskerhon video
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

6.8.2018 alkaen:

Petra Haverinen, Erityisryhmistä vastaava liikunnanohjaaja (vs.)
044 718 2501 / petra.haverinen(at)kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Linkkejä Linkkejä