Erityisryhmät


Kuopion kaupunki järjestää liikuntaryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Lapsi, nuori tai aikuinen jolla on laaja-alaisempaa ongelmaa liikuntataidoissa ja/tai keskittymisessä, eikä välttämättä pärjää yksin ryhmässä, tarvitsee oman avustajan. Ryhmät kootaan yhdessä fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa.

Liikuntaryhmät on tarkoitettu henkilöille, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin, kuten seurojen tai Kansalaisopiston ryhmiin. Kaupunki tarjoaa ryhmiä 4–6-vuotiaille sekä 7–9-vuotiaille lapsille. Lisäksi Kuopion kaupungin Sporttiskerho, on tarkoitettu 7–16-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille on kuntosaliryhmä.

Ikäjaoteltujen liikuntaryhmien tavoitteena on kehittää erityisesti motorisia taitoja. Samalla perusliikuntataitojen harjaantuessa tuetaan myös lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä. Ryhmät sisältävät 13 ohjauskertaa, kausimaksu 29 €. Hintamuutokset ovat mahdollisia.

Tutustu kaupungin hyvinvointipalveluiden lasten liikunnallista kehitystä tukevien ryhmien syksyn 2019 - syksyn 2020 aikatauluun (pdf).

Myös Kuopion kansalaisopisto ja eri järjestöt ja seurat järjestävät liikuntaa erityisryhmille.

Vammaisten ja pitkäaikaisten liikuntakortti

Sporttiskerhon video
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Päivi Partanen, Erityisryhmistä vastaava liikunnanohjaaja
044 718 2501 / paivi.karoliina.partanen(at)kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Hyvinvointipalvelut

Linkkejä Linkkejä