Kuopion eteläinen maaseutualue

 
Vehmasmäen alueen kylät Pellesmäki, Sotkanniemi ja Ritisenlahti sijaitsevat 18-22 kilometrin etäisyydellä Kuopion torista. Aluetta on rakennettu usealla vuosikymmenellä ja rakentaminen jatkuu edelleen. Sujuva yhteys keskustaan toimii VT5 kautta päivittäin kulkevien useiden bussivuorojen ansiosta.

Asukkaita alueella on noin 1100. Asukasluku kasvaa tasaisesti täydennysrakentamisen ansiosta. Asukkaiden keski-ikä on alhainen, yli puolet väestöstä on työikäisiä. Asuntokanta muodostuu omakotitaloista.

Vehmasmäestä löytyy alakoulu, Valoharjun nuorisoseurantalo, Kesäteatteri Tammenranta, tanssilava Ilves-kasino ja runsaasti eri alojen yrityksiä. Alueella on myös vanha hautausmaa kappeleineen. Valaistu hiihto- ja pururata ja hyvät pyöräilymahdollisuudet palvelevat vapaa-ajanliikkujia. Ala-asteen liikuntasali on kyläläisten käytössä ja salilla on jaetut liikuntavuorot.

Alueella on toiminut jo lähes sadan vuoden ajan Vehmasmäen nuorisoseura joka yhdistää kylien väkeä tarjoamalla yhteistä tekemistä ja toimintaa ja sosiaalisia verkostoja. Valoharjussa toimii kiertävä päiväkoti ja kansalaisopisto.  

Alueella toimii nuorisoseuran vahvana taustatukena Vehmasmäki − Pellesmäki − Sotkanniemen -kylätoimikunta ja runsaasti eri alojen yhdistyksiä.

Tiivis Kurkimäen taajama sijaitsee noin 24 kilometrin etäisyydellä keskustasta etelään. Kurkimäen aluetta on rakennettu usealla vuosikymmenellä ja rakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana. Päivittäin kulkee muutama bussivuoro keskustaan.

Asukkaita Kurkimäessä on noin 900. Väestön ikärakenne on alhainen, keski-ikä on 32 vuotta ja alueella asuu paljon lapsiperheitä.   Asukasluvun kasvu jatkuu täydennysrakentamisen myötä. Lähes koko asuntokanta on omakotitaloja, rivitaloasuntoja vajaa 10 kpl.

Kurkimäessä on ala-aste, kirjasto, kauppa, ratsastustila, parturikampaamo. Koulun yhteydessä toimii esikoulu ja viipalepäiväkoti. Kylällä toimii myös Koivurannan loma- ja kurssikeskus majoitus- ja ravintolapalveluineen.

Liikuntamahdollisuudet ovat maaseutukyläksi hyvät. Kurkimäessä on valaistu hiihto- ja pururata, jääkiekkokaukalo, palloilukenttä, kaupungin uimaranta venelaitureineen sekä merkitty moottorikelkkareitti.  Kylällä toimii kaksi vireää urheiluseuraa Kurkimäen Kisa ja Kurkimäen kuntoilijat, jotka tarjoavat ohjattua toimintaa eri-ikäisille.

Hiltulanlahden kylä sijaitsee noin 11-15 kilometrin etäisyydellä keskustasta etelään. Hiltulanlahden aluetta on rakennettu usealla vuosikymmenellä, rakentaminen jatkuu edelleen. Yhteydet keskustaan ovat vt5 kautta päivittäin kulkevien useiden bussivuorojen sekä kevyen liikenteen väylän ansiosta hyvät.

Asukkaita Hiltulanlahdessa on runsaat 500. Kasvu jatkuu täydennysrakentamisen edetessä. Väestöstä suurin osa on työikäisiä. Alue on lapsiperheiden suosiossa ja lähes koko asuntokanta on omakotitaloja.

Hiltulanlahdessa on ala-asteen koulu, baari ja kylätalona toimiva seurantalo Vanula sekä kasvi- ja kukkapuutarha. Liikuntamahdollisuudet ovat hyvät, alueella on hyvä latu- ja lenkkeilyverkosto.

Puutossalmen kylä sijaitsee 18-25 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Aluetta on rakennettu usealla vuosikymmenellä ja rakentaminen jatkuu edelleen. Yhteys keskustaan toimii paljolti oman auton varassa, linja-autovuoroja kulkee muutamia päivittäin.

Asukkaita Puutossalmella on runsaat 500. Väestömäärän kasvu jatkuu täydennysrakentamisen myötä. Väestöstä yli puolet on työikäisiä lapsiperheitä ja Puutossalmella asutaan väljästi omakotitaloissa.

Puutossalmen lapset käyvät Hiltulanlahden ala-astetta. Puutossalmen kylällä on Kuhasten seurantalo, tenniskenttä sekä kesällä kioski.  Alueella on hyvä latu- ja lenkkeilyverkosto.

Etelä-Kuopion kylät ry (Facebook)

Hiltulanlahden kyläyhdistys (Facebook)

Kurkimäen kyläyhdistys ry (Facebook) info(at)kurkimaki.fi

Vehmasmäen nuorisoseura ry vehmasmaennuorisoseura@gmail.com