3D-kaupunkimallinnus
 

Kuopion 3D-kaupunkimalli esittää Kuopion keskustaa kolmiulotteisena kaupunkiympäristönä, jossa voi vapaasti liikkua. Mallissa voi tarkastella kaupunkiympäristöä ilmateitse tai piipahtaa vaikkapa katutasossa. Ympäristöstä löytyy monelle tuttuja paikkoja ja rakennuksia, kuten Puijon torni tai matkustajasatama.

Kunta3D-palvelusta nähtävissä oleva kolmiulotteinen kaupunkimalli kattaa Kuopion keskustan sekä Tahkon matkailualueen. Palvelussa on nähtävissä muutamia esimerkkihankkeita. Kaupunkimalli toimii uusimmilla internet- sekä mobiiliselaimilla. Suositeltava selaimia ovat Chrome, Safari tai Firefox.

3D-kaupunkimallia käyttökohteet
 

Kaupunkimalliaineistoa hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa. 3D-kaupunkimallilla on tällä hetkellä useita käyttäjätahoja. Kolmiulotteinen havainnollistaminen edistää suunnittelua, päätöksentekoa ja helpottaa asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä näkemään kuinka tulevat suunnitelmat muuttavat ympäristöä.

Kuopion kaupunkimallitietoa on jo hyödynnetty mm. aurinkoenergia selvityksissä, näkymäanalyyseissä, kasvillisuuden peitteisyyden tarkastelussa, näkymätarkasteluissa, rakennuskorkeus selvityksissä.

Kuopion kaupunkimallin rakennuskohteet ovat semanttisia. Semanttiset 3D-rakennusmallit sisältävät rakennukseen liittyviä tietoja, kuten rakennusvuosi tai rakennuksen käyttötarkoitus. Aineistolla voidaan tehdä näin kolmiulotteista tarkastelua vaikkapa rakennusvuoden perusteella. Rakennusmallit perustuvat CityGML-pohjaiseen kansainväliseen tiedonsiirtotapaan, joka on käytössä laajalti Suomessa ja Euroopassa.

Kuopion 3D-rakennusmallit ovat ladattavissa avoin data sivuston kautta.

Kuopion kaupunkimallissa on myös muita kohteita kuin rakennukset. Kaupunkimalli sisältää maanpinnan korkeus-, ilmakuva- sekä kasvillisuustietoa. Kasvillisuus esitetään kaupunkimallissa pistepilvenä.

Linkkejä Linkkejä

Katsele 3D-kaupunkimallia Kunta3D esittelyvideo Kuopion karttapalvelu on kokoava tietopalvelu kaupungin eri hallintokuntien ylläpitämille paikkatiedoille.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalvelut
paikkatietopalvelut(at)kuopio.fi