Adoptio


Perheen sisäistä adoptiota säätelee Adoptiolaki (20.1.2012/22). Kuopion kaupunki järjestää perheen sisäiseen adoptioon liittyvän adoptioneuvonnan pääsääntöisesti Perusturvan palvelualueen perheoikeudellisessa yksikössä. Adotioneuvonnan antamisesta vastaavat lastenvalvojat. Perheen sisäiseen adoptioon liittyvät hakemusasiakirjat laaditaan lastenvalvojien toimesta ja toimitetaan suoraan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle.

Tiedustelut ja ajanvaraukset adoptioneuvontaan liittyen tehdään perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojille. Lastenvalvojien yhteystiedot löytyy sivulta lapsen huolto ja tapaaminen sekä elatus.

Lisätietoa muualta Lisätietoa muualta