Adoptio


Perheen sisäistä adoptiota säätelee Adoptiolaki (20.1.2012/22). Kuopion kaupunki järjestää perheen sisäiseen adoptioon liittyvän adoptioneuvonnan pääsääntöisesti Perusturvan palvelualueen perheoikeudellisessa yksikössä. Adoptioneuvonnan antamisesta vastaavat lastenvalvojat. Adoptioneuvonnan aikana selvitetään adoption edellytykset ja se, ettää adoptio on lapsen edun mukainen. Neuvonnan aikana laaditut asiakirjat toimitetaan käräjäoikeudelle, joka päättää adoption vahvistamisesta.

Tiedustelut ja ajanvaraukset perheen sisäiseen  adoptioneuvontaan liittyen tehdään perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojille. Mikäli kyseessä on perheen ulkopuolinen tai kansainvälinen adoptio hoitaa adoptioneuvontaa Pelastakaa lapset ry.

Lisätietoa Pelastakaa lapset ry:n sivuilta.

 

Lastenvalvojien yhteystiedot löytyy sivulta lapsen huolto ja tapaaminen sekä elatus.

Lisätietoa muualta Lisätietoa muualta