Äitiysneuvolat


Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittava hoito, apua ja tukea.  Äitiysneuvola työ perustuu näyttöön ja vaikuttavuuteen pohjautuviin toimintatapoihin ja -menetelmiin.

Kuopion kaupungin äitiysneuvolapalvelut järjestetään lähipalveluina 11 neuvolassa. Lääkärineuvolapalvelut on keskitetty Pyörön, Keskustan ja Puijonlaakson neuvoloihin. Lisäksi äitiysneuvolan lääkärien opetusvastaanottoja järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa Neulamäen ja Puijonlaakson neuvolassa.

Odotusajan neuvolakäynnit


Odotusaikana perheelle järjestetään 8–10 neuvolakäyntiä.  Näihin raskauden aikaisiin käynteihin sisältyy yksi laaja-alainen terveystarkastus ja kaksi lääkärin tarkastusta.  Neuvolakäyntien lisäksi terveydenhoitaja tekee kotikäynnin synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkitarkastus tehdään 8–12 viikkoa synnytyksen jälkeen lääkärin tai jälkitarkastus koulutuksen saaneen terveydenhoitajan toimesta. 

Ultraäänitutkimukset ja seulonnat


Kuopion kaupunki tarjoaa raskaana oleville perheille varhaisraskauden ultraäänitutkimuksen sekä raskauden seurannan aikana tarvittavat UÄ-tutkimukset. Perheet voivat halutessaan osallistua varhaisraskauden yhdistelmäseulontaan. Sikiön rakennepoikkeavuuksien ja 24 rvk:n jälkeiset ultraäänitutkimukset tehdään Kuopion yliopistollisen sairaalan naistenklinikassa.

Isyyden tunnustaminen ja yhteishuoltajuussopimus


1.1.2016 uusi Isyyslaki astui voimaan. Isyyslaki mahdollistaa odostusaikana isyyden tunnustamisen neuvolassa.  Tunnustamisen yhteydessä voidaan tehdä lapsen yhteishuoltosopimus. Vahvistettu isyydentunnustus ja yhteishuoltajuussopimus tulee perheelle noin kuukauden kuluttua lapsen syntymän jälkeen.

Perhevalmennus


Neuvolat tarjoavat perhevalmennusta. Perhevalmennus koostuu moniammatillisesti toteutetuista ryhmätapaamisista. Varsinainen synnytysvalmennus toteutetaan alueellisesti Kuopion yliopistollisen sairaalan toimesta.

 
 
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Äitiysneuvolan päivystävä puhelin
ma–to klo 8–15:30
pe klo 8-14
044 718 1668

Päivystävään puhelimeen vastaa äitiysneuvolan terveydenhoitaja. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tulla ajanvarauksettomalle avovastaanotolle.

Äitiysneuvoloiden yhteydestiedot löytyvät neuvolat pääsivulta.

Kuopion kaupungin terveydenhoitoyksikön hallinto

ma. vastaava
terveydenhoitaja
Niina Happonen
044 718 6582

Terveydenhoidon
palvelupäällikkö
Hanna-Mari Tanninen
044 718 6513