Ajankohtaiset suunnitelmat

Tahkon matkailukeskus


Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja -ympäristön kehittäminen.

EU-aluekehitysrahastosta on myönnetty tukea yleissuunnitelman laadintaan, joka laaditaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Yleissuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma ja visio, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun (asemakaavan) pohjaksi. Tahkona alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jolla tuetaan alueen pk-yritysten kilpailukykyä ja parannetaan niiden toimintaedellytyksiä kohdealueen saavutettavuutta, taajamakuvaa sekä viihtyvyyttä parantamalla. Hankkeessa suunnitellaan Tahkon matkailualueen keskustan rakentamisen määrä ja yleisilme tarkemmin, eri liikkumisvälineet kattava liikenneverkko, pysäköinti sekä joukkoliikenne matkailualueen nykyisiin vaatimuksiin vastaavaan tasoon. Alueella on myös useita rakentumattomia tai tehottomasti rakentuneita kiinteistöjä, joiden kehittämistä suunnitelma tukee.


Lisätietoja:

Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

Kaavoitusarkkitehti
Sonja Tilaeus
p. 044 718 5432
sonja.tilaeus(at)kuopio.fi

Tasavallankadun alueen yleissuunnitelma


Kuopion Tasavallankadun alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jolla pyritään parantamaan alueen kaupunkikuvaa ja Tasavallankadun roolia sisääntuloväylänä Kuopion keskustaan. Yleissuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma ja visio, joka laaditaan yksityiskohtaisemman suunnittelun (asemakaavan) pohjaksi. Tasavallankadun yleissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa Tasavallankadun aluetta kokonaisuutena ja muodostaa siitä keskustaa tukeva kaupunginosa. Alueelle tulee sijoittumaan ensisijaisesti keskustaa ja sen lähialueita tukevia palveluita, mikä määrittää myös kaupunkisuunnittelun luonnetta. Alueella on myös useita rakentumattomia tai tehottomasti rakentuneita kiinteistöjä, joiden kehittämistä suunnitelma tukee.

Lue lisää suunnitelman hanke-esitteestä (pdf).

Lisätietoja:


Kaavoitusarkkitehti
Sonja Tilaeus
p. 044 718 5432
sonja.tilaeus(at)kuopio.fi

Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto


Jo vuosituhannen vaihteessa Kuopion kaupunginvaltuustossa laitettiin alulle idea kansallisen kaupunkipiston saamiseksi Kuopioon. Ympäristöministeriö täydensi kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja Kuopio sai kansallinen kaupunkipuisto arvonimen 19.2.2018 voimaantulleella päätöksellä.

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia kaupunginosissa Väinölänniemi (1), Vahtivuori (2), Maljalahti (3), Multimäki (4), Kuopionlahti (5), Hatsala (6), Niirala (7), Haapaniemi (8), Itkonniemi (9), Rönö (18), Lehtoniemi (33) ja Rautaniemi (37) sekä Keski-Kallaveden saaristossa.

Kuopion vahvuus kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa on Kallavesi, merkittävä sisämaan vesistö, joka on ajan saatossa suosinut monin tavoin kaupungin kehitystä ollen vielä nykyäänkin merkittävä osa kaupunkia ja kaupunkilaisten elämää.

Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta ajoittuu vuosille 2019-2020.

Hakemusvaiheen esittelyvideo
 


Päätös kaupunkipuistosta


Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon (Tiedote 11.12.2017)

Tutustu päätösaineistoon ympäristöministeriön internetsivulla

www.ym.fi/kuopionkaupunkipuisto.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

Kuopion viherverkoston yleissuunnitelma Kuovi


Kuopion kaupungin strateginen maankäyttö valmistelee Kuopion viherverkoston yleissuunnitelmaa. Suunnittelualue ulottuu Sorsasalosta Hiltulanlahteen. Kuoviin liittyvässä kyselyssä on kartoitettu ne viheralueet, jotka ovat asukkaille tärkeimpiä. Työ jatkuu kevään 2017 aikana.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

Julkaisuja Julkaisuja

Lisää aiheesta Lisää aiheesta

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Aamupäivä (8-12)
Kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 718 5418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

Iltapäivä (12-16)
Kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
puh. 044 7185 433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi      

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi