Ajankohtaiset suunnitelmat

 

Kansallinen kaupunkipuisto

Jo vuosituhannen vaihteessa Kuopion kaupunginvaltuustossa laitettiin alulle idea kansallisen kaupunkipiston saamiseksi Kuopioon. Ympäristöministeriö täydentää kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kuopion vahvuus kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa olisi Kallavesi, merkittävä sisämaan vesistö, joka on ajan saatossa suosinut monin tavoin kaupungin kehitystä ollen vielä nykyäänkin merkittävä osa kaupunkia ja kaupunkilaisten elämää.

Hankkeesta on vuonna 2006 valmistunut esiselvitys. Viimeisen vuoden aikana hanketta on valmisteltu ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä kohti hakemusvaihetta. Aluerajaus on muuttunut esiselvitysvaiheesta: hakemusluonnos koskee Kallaveden saariston ja Kuopion keskustan aluetta.

>> Esitys

Kaupunginhallitus on 20.3.2017 päättänyt asettaa kansallisen kaupunkipuiston hakemusluonnoksen yleisesti nähtäville: kaupunkipuiston perustamishakemusluonnos rajauskarttoineen on julkisesti nähtävänä 27.3. - 9.4.2017 välisen ajan.

Kansallisesta kaupunkipuistosta järjestetään myös yleisötilaisuus 28.3.2017 klo 17.00 alkaen valtuustosalissa, Suokatu 42. Tilaisuudessa esitellään hankkeen hakemusvaiheen luonnos rajauksineen ja erityisarvoineen sekä kerrotaan, mitä vaikutuksia kansallisen kaupunkipuiston statuksella on mm. alueen maankäytölle, matkailulle ja elinkeinoille.

>> Hakemusluonnos

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Heli Laurinen
puh. 044 7185430
heli.laurinen(at)kuopio.fi
 

Kuopion viherverkoston yleissuunnitelma Kuovi


Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu valmistelee Kuopion viherverkoston yleissuunnitelmaa. Suunnittelualue ulottuu Sorsasalosta Hiltulanlahteen. Kuoviin liittyvässä kyselyssä on kartoitettu ne viheralueet, jotka ovat asukkaille tärkeimpiä. Työ jatkuu kevään 2017 aikana.

Lisätietoja

kaavoitusarkkitehti
Heli Laurinen
044 7185 430
heli.laurinen(at)kuopio.fi


 

 

Julkaisuja Julkaisuja

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 718 5418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

Kaavoitusinsinööri
Timo Kortelainen
044 718 5433
timo.kortelainen(at)kuopio.fi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

Kaupunkisuunnittelujohtaja (va.)
Juha Romppanen
044 718 5410
juha.romppanen(at)kuopio.fi