Ajankohtaiset suunnitelmat

 


Kuopion kansallinen kaupunkipuisto

Jo vuosituhannen vaihteessa Kuopion kaupunginvaltuustossa laitettiin alulle idea kansallisen kaupunkipiston saamiseksi Kuopioon. Ympäristöministeriö täydensi kansallisten kaupunkipuistojen verkostoa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja Kuopio sai kansallinen kaupunkipuisto arvonimen 19.2.2018 voimaantulleella päätöksellä.

Kuopion kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia kaupunginosissa Väinölänniemi (1), Vahtivuori (2), Maljalahti (3), Multimäki (4), Kuopionlahti (5), Hatsala (6), Niirala (7), Haapaniemi (8), Itkonniemi (9), Rönö (18), Lehtoniemi (33) ja Rautaniemi (37) sekä Keski-Kallaveden saaristossa.

Kuopion vahvuus kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa on Kallavesi, merkittävä sisämaan vesistö, joka on ajan saatossa suosinut monin tavoin kaupungin kehitystä ollen vielä nykyäänkin merkittävä osa kaupunkia ja kaupunkilaisten elämää.

Kuopion kaupunki käynnistää kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan vuoden 2018 aikana.

Hakemusvaiheen esittelyvideo


Päätös kaupunkipuistosta

Pinta-alaltaan Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto Kuopioon (Tiedote 11.12.2017)

Tutustu päätösaineistoon ympäristöministeriön internetsivulla

www.ym.fi/kuopionkaupunkipuisto.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi

 

Kaupallinen selvitys
 

”Kaupallinen selvitys on toteutettu vuonna 2017 Ramboll Oy:n toimesta. Selvityksessä on käsitelty Kuopion vähittäiskaupan palvelutarjonnan kehittymistä vuodesta 2007 eteenpäin. Keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella kaupallisen tarjonnan volyymissä ja sijoittumisessa tapahtuneita muutoksia sekä arvioida, miten uudet kaupan hankkeet Päivärannassa ja Matkuksessa ovat vaikuttaneet Kuopion kaupalliseen tarjontaan kokonaisuudessaan. Yksi työn tarkastelukulma on ollut, miten toteutuneet vaikutukset on pystytty maankäytön selvityksissä ja kaupallisten vaikutusten arvioinneissa ennakoimaan.”


Lisätietoja:
Kaupunkisuunnittelija
Jussi Niilahti
p. 044 718 5510
jussi.niilahti(at)kuopio.fi

 

Kuopion viherverkoston yleissuunnitelma Kuovi
 

Kuopion kaupungin strateginen maankäyttö valmistelee Kuopion viherverkoston yleissuunnitelmaa. Suunnittelualue ulottuu Sorsasalosta Hiltulanlahteen. Kuoviin liittyvässä kyselyssä on kartoitettu ne viheralueet, jotka ovat asukkaille tärkeimpiä. Työ jatkuu kevään 2017 aikana.

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
p. 044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi


 

 

Julkaisuja Julkaisuja

Lisää aiheesta Lisää aiheesta

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

Kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 718 5418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

Kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
puh. 044 7185 433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi      

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

Yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi