Ajankohtaiset yleiskaavat

 

Kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa. Vireilletulevista kaavoista laaditaan aina myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

Kaavojen tullessa nähtäville, tiedotetaan siitä kuulutuksella Kuopion kaupungin verkkosivuilla sekä lehdessä. Nähtävänäoloaineisto eli suunnitteluvaiheen materiaali on ollut nähtävillä poikkeusoloista johtuen ainoastaan verkossa.

 

Kärkihankkeet

Itkonniemi-Vanha-Asema osayleiskaava


Itkonniemi-Vanha-Asema osayleiskaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Osayleiskaavaa on ehdotusvaiheen jälkeen tarkistettu. Tarkistukset eivät ole olleet merkittäviä eivätkä ne aiheuttaneet uutta nähtäville laittamista.
 
Kaupunginhallitus 15.6.2020 kokouksessaan hyväksyi osayleiskaavan ja esitti sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 7.9.2020 kokouksessa.

Hyväksymistä seuraa 30 vrk valitusaika, jonka aikana hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan voimaantulokuulutuksella, joka julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla.

Itkonniemi-Vanha-Asema osayleiskaavasta tulee vahvistuessaan oikeusvaikutteinen. Vahvistuessaan se tulee korvaamaan alueensa osalta kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta alueen tarkempaa suunnittelua.
 
Lisätietoja:
Jaana Kostiainen, 044 7185 436, jaana.kostiainen(at)kuopio.fi
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi
 

Vanuvuoren osayleiskaava


Kaupunginhallitus hyväksyi 27.4.2020 osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 11.5. - 9.6.2020 valmiuslain mukaisista poikkeusoloista johtuen ainoastaan kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus kaupungin ilmoitustaululla. Valmiuslain mukaisista poikkeusoloista johtuen yleisötilaisuutta ei järjestetty.

Lisätietoja:
Marika Huovinen, 044 7185 435, marika.huovinen(at)kuopio.fi
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

Keskustan osayleiskaava


Kuopion kaupunki on käynnistänyt Keskustan osayleiskaavan laadintatyön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä 2.3. - 16.3.2020 valtuustotalon aukioloaikana viraston asiakaspalvelussa, Suokatu 42.

Lisätietoja:
Jaana Kostiainen, 044 718 5436, jaana.kostiainen(at)kuopio.fi
 

Kelloniemen osayleiskaava


Kuopion kaupunki on käynnistänyt Kelloniemen osayleiskaavan laadintatyön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä 12.2. - 26.2.2018 valtuustotalon aukioloaikana viraston asiakaspalvelussa, Suokatu 42.

Lisätietoja:
Sonja Tilaeus, 044 7185 432, sonja.tilaeus(at)kuopio.fi


Resurssien salliessa edistettävät hankkeet

Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavamuutokset 2020


Kuopion kaupunki on käynnistänyt ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavamuutosten laadintatyön. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2020 luonnosaineiston asetettavaksi nähtäville. Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä 13.7. - 18.9.2020 netissä ja valtuustotalon aukioloaikana viraston asiakaspalvelussa, Suokatu 42. Kuulutus kaupungin ilmoitustaululla.

Lisätietoja:
Pasi Ronkainen, 044 7185 433, pasi.ronkainen(at)kuopio.fi
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi
Jukka Holopainen, 044 7185 418, jukka.holopainen(at)kuopio.fi (poissa 17.7. - 30.10.)

 

Kurkimäen osayleiskaava


Kuopion kaupunki on käynnistänyt Kurkimäen osayleiskaavan laadintatyön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä 9.4. - 23.4.2018 valtuustotalon aukioloaikana viraston asiakaspalvelussa, Suokatu 42.

Lisätietoja:
Pasi Ronkainen, 044 7185 433, pasi.ronkainen(at)kuopio.fi
 

Nilsiän keskustan osayleiskaava


Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2019 osayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävänä 10.6. - 21.7.2019 Kuopion valtuustotalon kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa (Suokatu 42) ja Nilsiän toimipisteessä (Ukko-Paavontie 15) aukioloaikana.

Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

Petäjälampi-Sieraniemi-Ruokosalmi osayleiskaava


Kuopion kaupunki on käynnistänyt Petäjälampi-Sieraniemi-Ruokosalmi osayleiskaavan laadintatyön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä 30.10. - 12.11.2017 valtuustotalon aukioloaikana viraston asiakaspalvelussa, Suokatu 42. Alustavan aikataulun mukaan kaavatyö jatkuu syksyllä 2018.

Lisätietoja:
Heli Laurinen, 044 7185 430, heli.laurinen(at)kuopio.fi

Julkaisuja Julkaisuja

Lisää aiheesta Lisää aiheesta

Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu

ma - ke
kaavoitusinsinööri
Pasi Ronkainen
044 7185 433
pasi.ronkainen(at)kuopio.fi 

(tavoitettavissa 2.11. alkaen)
kaavoitusinsinööri
Jukka Holopainen
044 7185 418
jukka.holopainen(at)kuopio.fi

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Strateginen maankäyttö

Käyntiosoite
Suokatu 42 A, 2.krs

Postiosoite
PL 1097, 70111 Kuopio

yleiskaavapäällikkö
Heli Laurinen
044 718 5430
heli.laurinen(at)kuopio.fi