Kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä

xxx

Yhteystiedot Yhteystiedot

Tiina Taskinen-Viinikainen
Hankekoordinaattori

Minna Canthin katu 24, 70100 Kuopio
044 748 2374
tiina.taskinen-viinikainen(at)kuopio.fi