Aluevaalit

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022. Vaalipiirinä on hyvinvointialue ja vaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 - 31.5.2025. 

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. 

Koronaohjeita äänestäjille 

Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla
 
  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. 
  • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.


Toimintaohje, jos olet karanteenissa tai eristyksessä tai sinulla on hengitystieoireita

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, toimi äänestyspaikalla olevien ohjeiden mukaan. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon, vaan soita äänestyspaikan ulko-ovella olevaan puhelinnumeroon mahdollisuudesta äänestää ulkona. Näissä tapauksissa äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä 23.1. äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9–20.

Äänestyspaikat Kuopiossa (pdf)


Ehdokkaat

Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle. Äänestäjät äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Tiedot aluevaalien ehdokkaista julkaistaan vaalien tieto- ja tulospalvelussa. 

 

Ennakkoäänestys

  • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti.

Ennakkoäänestyspaikat (pdf)


ALVA-äänestysauto


Ennakkoääestyksen ajan (12.-18.1.2022) ALVA-äänestysauto pyrkii mahdollistamaan innokkaan äänestämisen erityisesti Kuopion maaseutualueilla. Äänestysbussi kiertää ennakkoon suunnitellun reitin ja aikataulun mukaan Kuopion maaseutualueilla. 

Äänestysbussin pysähdyspaikat (pdf)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeilla, joita on saatavina kaupunginkansliasta os. Tulliportinkatu 31. Puhelimitse tehtäviä ilmoituksia otetaan vastaan virka-aikana numerossa 044 7182 180.

Henkilökortti

Vaalilain mukaan äänestäjän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään.    

Äänestäjällä on mahdollisuus hankkia äänestämistä varten maksutta väliaikainen henkilökortti, jota varten tarvitaan kaksi passikuvaa. Henkilökorttia voi hakea paikalliselta poliisiviranomaiselta, Kuopiossa osoitteesta Suokatu 44 B.

ALVA-äänestysbussi ALVA-äänestysbussi

Vaalijulisteet Vaalijulisteet