Asukastuvat

 

Kuopion kaupungin asukastuvat ohjaavat ja neuvovat kaupungin palveluihin. Ne ovat matalan kynnyksen kohtaamis-, harrastus- ja oppimispaikkoja. Kaikki ovat tervetulleita – lukemaan päivän lehdet, hoitamaan asioita tietokoneen ääreen tai vain rupattelemaan kuulumisista. Useimmilla asukastuvilla on mahdollisuus skannerin ja tulostimen käyttöön. Tuvat ovat maksuttomia ja päihteettömiä.

Tuvat tarjoavat myös keveitä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Mikäli omalla alueellasi ei ole sopivaa toimintaa tai alueen asukastupa on kiinni, voit piipahtaa myös naapurialueen toimintaan mukaan. Asukastupa toimintaa ovat tervetulleita yhteistyötahot.

Asukastuvat toimivat myös useiden oppilaitosten työelämän oppimisjaksojen harjoittelupaikkoina. Ota yhteys vastaavaan työntekijään.

Kuopion kaupunki koordinoi asukastupatoimintaa, vastaa resursoinnista sekä toiminnan ja verkoston kehittämisestä. Asukastupien toimintaa ohjaavat kaupungin vakituiset lähiötyöntekijät.

Kuopion kaupunki jakaa asukastuvilla kertakäyttöisiä hengityssuojaimia ensisijaisesti kuopiolaisille vähävaraisille henkilöille asukastupien aukioloaikoina. Muina aikoina hengityssuojaimia voi tiedustella oman alueen diakonia työntekijöiltä sekä spr:n toimipisteistä. 

Alla aukioloajat sekä yhteyshenkilöt.

Asukastoiminta kaupunkialueella:


Asukastoiminta maaseutualueella: Kehittyvää koronatilannetta seurataan tarkasti, jonka vuoksi muutokset ovat mahdollisia.

Kuopion kaupunki noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Riskiryhmään kuuluvia suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista suositella.

Tulethan asukastuvalle terveenä!

Lisätietoja koronaviruksesta voi katsoa alla olevista linkeistä:

https://www.kuopio.fi/tietoa-koronaviruksesta
www.kuopio.fi/koronavirus-neuvontapuhelimet

Asukastupatoiminnan sopeutustoimet (14.2.2020)

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi 10.6.2014 Asukatupa- ja kylätoiminnan kehittämissuunnitelman. Tämä kehittämissuunnitelma on edelleen voimassa. Kevään 2020 aikana suunnitelma päivitetään ja tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi.

Asukastupatoiminta tukee parhaimmillaan asuinalueen asukkaiden toimintakykyä, vahvistaa positiivista yhteisöllisyyttä ja antaa mahdollisuuden osallistua oman asuinalueen toiminnan ja viihtyisyyden kehittämisen. Asukastupatoiminta ei ole lakisääteistä. Toiminnan lähtökohtana on tukea asukkaiden omaehtoista toimintaa sekä asukkaiden toimintaa järjestö- ja vapaaehtoistyössä. Toiminnan tarkoituksena ei ole korvata tai jatkaa esimerkiksi sosiaalityötä. Onnistuessaan asukastupatoiminta on tärkeää, ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Kaupungin taloudellinen tilanne on pakottanut katsomaan kaikkia palveluita kriittisesti. Myös asukastupien henkilöstömäärää jouduttiin tarkistamaan ja irtisanomaan henkilöstöä. Kehittämissuunnitelmassa asetettu tavoitteellinen toimintamalli on lähtökohta nykyiselle järjestelylle. Suunnitelman tavoitteena on ollut joustava toiminta, jossa on yksi ohjaaja kahta asukastupaa kohden.  Nyt pyritään palaamaan suunnitelman alkuperäiseen ajatukseen. 

Kehittämissuunnitelmasta käy hyvin myös ilmi, että toiminnan tavoitteena on ollut alusta asti tarjota toiminta-alusta eli käytännössä tila (asukastupa) asukastoiminnalle ja järjestötyölle. Siinä käy myös selväksi tilojen joustava käyttö ja verkoston muuntuvuus. Asukastupaverkoston ei ole ollut tarkoitus olla kiinteä, vaan tarpeen mukaan joustavasti toimiva. Toimintaa järjestään sinne, missä sitä todennetusti tarvitaan asuinalueen tilanteesta johtuen.

Asukastupatoiminnan haasteena ovat myös asukastupien tietokoneet, joiden käyttöön on todettu nykyisin liittyvän vakavan tietoturvariskin. Turvallisen ja käyttäjäystävällisen tietoliikenteen toteuttaminen mahdollistuu parhaiten siten, että asiakastietokoneet olisivat kirjastoissa, joissa tietosuoja ja -turva on otettu hyvin huomioon. Parhaillaan yritetään myös löytää tietoturvallinen ratkaisu sijainniltaan kirjastoista kaukana toimiviin asukastupiin.

Tilojen osalta on tarkoitus siirtää toimintaa, aina kun se on mahdollista, kaupungin muun toiminnan yhteyteen. Tämä on osoittautunut toimivaksi malliksi esimerkiksi Neulamäessä, jossa asukastupa on kirjaston yhteydessä.

Lisäksi uusi kirjastolaki (voimaan 1.1.2017) säätää yhdeksi kirjaston tehtäväksi tilojen tarjoamisen oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Tarkoituksena on, että yleinen kirjasto toimii kaikille avoimena ja monipuolisena työ- ja oppimisympäristönä sekä yhteisöllisenä kohtaamispaikkana. Yleisen kirjaston tehtävänä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Tätä tehtävää yleinen kirjasto toteuttaa muun muassa lisäämällä eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuorovaikutusta ja kohtaamista sekä hyvää keskusteluilmapiiriä. Jotta kallista päällekkäistä toimintaan ei muodostuisi, on ajankohtaista käydä läpi kirjastoverkosto ja asukastupaverkosto sekä päivittää toimintatapaa.

Pekka Vähäkangas
Apulaiskaupunginjohtaja

Asukastuvat Asukastuvat

Huiluutupa, Maaninka
Jussintupa, Karttula
Katiska, Särkiniemi
Koillistuuli, Saarijärvi
Kotikulma, Petonen
Leivontupa, Nilsiä
Länsi-Puijo, Rypysuo
Minnantupa, keskusta
Mäntytupa, Männistö
Neulastupa, Neulamäki
Puijonlaakso
Vehmertupa, Vehmersalmi

https://www.facebook.com/kuopionasukastuvat

Asiakirjat

Asukastupa- ja kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelma (pdf) (hyväksytty 6/2014)

Linkkejä muualle Linkkejä muualle

Yhteistyökumppaneita