Asumisen terveellisyys


Rakennuksen omistajan on huolehdittava rakennuksen kunnon säilyttämisestä siten, ettei rakennuksesta aiheudu asukkaille terveyshaittaa. Asukkaan on vastaavasti käytettävä ja huollettava asuntoa niin, ettei käytöstä ja toiminnoista aiheudu terveyshaittaa.

Jos asunnossasi esiintyy olosuhde, jonka epäilet aiheuttavan terveyshaittaa, kerro siitä perusteluineen taloyhtiön tai kiinteistönomistajan edustajalle. Jos asut vuokralla asunto-osakeyhtiössä, kerro asiasta myös osakkeenomistajalle. Kiinteistönomistaja on ensisijaisessa vastuussa asuntojen rakenteiden ja talotekniikan kunnosta ja niiden kautta myös asunnon terveydellisistä olosuhteista, joten omistajan tehtävä on selvittää asiaa. Mikäli asunnossa ei kiinteistönomistajan näkemyksen mukaan ole viitteitä terveyshaittaa aiheuttavasta olosuhteesta, tai kiinteistönomistaja ei ryhdy asiaa selvittämään tai korjaamaan epäkohtia, on asukkaalla tai osakkeenomistajalla oikeus saada asia ympäristöterveydenhuollon selvitettäväksi.

Ympäristöterveydenhuolto selvittää asunnon terveydellisiä olosuhteita ja antaa niistä sekä mahdollisesti tarvittavista jatkotoimenpiteistä arvionsa.Tarkastuksesta, joka tehdään kuukauden kuluessa asian vireille otosta, ei tule kustannuksia asianosaisille. Mahdolliset jatkotutkimukset on kiinteistönomistajan teetettävä pätevällä asiantuntijalla ja niistä on raportoitava ympäristöterveydenhuollolle kohtuullisessa ajassa (n. 2 kk tarkastuksesta). Jatkotutkimuksien kustannukset tulevat yleensä kiinteistönomistajan vastuulle, ellei esim. ole kiistatta selvää, että ongelma on huoneistonhaltijan itsensä aiheuttama. Kustannusten jakoon liittyvät kysymykset eivät kuulu ympäristöterveydenhuollon ratkaistaviksi. Kiinteistönomistaja päättää yleensä korjaustavasta. Ympäristöterveydenhuolto ei osallistu korjausten aikaiseen olosuhteiden valvontaan kuin vain poikkeustapauksissa, mutta antaa kuitenkin tarvittaessa ohjeita mm. turvallisiin työtapoihin ja korjausten jälkeiseen siivoukseen. Kiinteistönomistajan on ilmoitettava ympäristöterveyshuollolle korjausten valmistumisesta, jotta asuntoon voidaan tehdä jälkivalvontatarkastus ja varmistaa, että terveyshaittaa aiheuttava olosuhde on saatu poistettua.

Asuntojen siivottomuus


Naapurin elintavat voivat poiketa huomattavasti totutusta. Naapurista saattaa kulkeutua porraskäytävään ja naapurihuoneistoihin epämiellyttäviä hajuja, jotka voivat olla seurausta pitkään jatkuneesta siivottomuudesta ja epähygieniasta.

Mikäli naapurustossani esiintyy hajuhaittoja, joiden epäilet aiheuttavan terveyshaittaa, ota ensin yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistönomistajaan.

Lisätietoja siivottomuusongelmista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.

Lisätietoa Valviran verkkosivuilla Asuntojen siivottomuus

Tupakansavu asunnoissa


Sisäilman laatuun voi vaikuttaa ulkoa tai muualta rakennuksesta asuntoon kulkeutuva tupakansavu.

  • Tupakansavu voi aiheuttaa hajuongelmien lisäksi terveyshaittoja.
  • Mahdollisista haitoista on pyrittävä keskustelemaan haitan aiheuttajan kanssa.
  • Ota tarvittaessa yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistönomistajaan.

Lisätietoja asuntojen tupakansavuongelmista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.

Lisätietoa Valviran verkkosivuilla aiheesta asuntojen tupakansavu.

Asuntojen melu


Asunnoissa voi esiintyä melua monesta eri syystä. Talotekniset laitteet, kuten ilmanvaihtojärjestelmät, hissit ja viemärit voivat meluta häiritsevästi. Ulkoa kantautuva liikennemelu voi olla liian voimakasta. Naapureista kuuluvat äänet voivat myös muodostua ongelmaksi.

Mikäli asunnon meluolosuhteet aiheuttavat ongelmia, ota ensin yhteyttä isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan.

Lisätietoja asuntojen meluolosuhteista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus ja soveltamisohjeet verkkosivulta

Lisätietoa asuntojen melusta Valviran verkkosivulla Asuntojen melu

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asumisterveys
Ympäristöterveystarkastaja
Heikki Kallunki
044 718 2283
heikki.kallunki(at)kuopio.fi

Julkiset tilat
Ympäristöterveystarkastaja
Santtu Laitinen
044 718 2288
santtu.laitinen(at)kuopio.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Päivi Kauppinen
044 718 2275
paivi.kristiina.kauppinen(at)kuopio.fi
- kauneushoitolat, tatuointi- ja lävistysliikkeet
 

Lisätietoja Lisätietoja