Asumisen terveellisyys


Rakennuksen omistajan on huolehdittava rakennuksen kunnon säilyttämisestä siten, ettei rakennuksesta aiheudu asukkaille terveyshaittaa. Asukkaan on vastaavasti käytettävä ja huollettava asuntoa niin, ettei käytöstä ja toiminnoista aiheudu terveyshaittaa.

Mikäli epäilet asunnon olosuhteiden aiheuttavan terveyshaittaa, ota yhteys isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan. Mikäli rakennuksen omistaja – esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö – ei ryhdy toimenpiteisiin asian selvittämiseksi tai korjaukset ovat riittämättömät, voit ottaa yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon.

Ympäristöterveystarkastaja antaa ohjeita ja tekee tarvittaessa asunnontarkastuksen, jonka perusteella arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. Asunnontarkastus tehdään kuukauden kuluessa vireilleotosta.

Asuntojen siivottomuus


Naapurin elintavat voivat poiketa huomattavasti totutusta. Naapurista saattaa kulkeutua porraskäytävään ja naapurihuoneistoihin epämiellyttäviä hajuja, jotka voivat olla seurausta pitkään jatkuneesta siivottomuudesta ja epähygieniasta.

Mikäli naapurustossani esiintyy hajuhaittoja, joiden epäilet aiheuttavan terveyshaittaa, ota ensin yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistönomistajaan.

Lisätietoja siivottomuusongelmista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.

Lisätietoa Valviran verkkosivuilla Asuntojen siivottomuus

Tupakansavu asunnoissa


Sisäilman laatuun voi vaikuttaa ulkoa tai muualta rakennuksesta asuntoon kulkeutuva tupakansavu.

  • Tupakansavu voi aiheuttaa hajuongelmien lisäksi terveyshaittoja.
  • Mahdollisista haitoista on pyrittävä keskustelemaan haitan aiheuttajan kanssa.
  • Ota tarvittaessa yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistönomistajaan.

Lisätietoja asuntojen meluolosuhteista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.

Lisätietoa Valviran verkkosivuilla aiheesta asuntojen tupakansavu.

Asuntojen melu


Asunnoissa voi esiintyä melua monesta eri syystä. Talotekniset laitteet, kuten ilmanvaihtojärjestelmät, hissit ja viemärit voivat meluta häiritsevästi. Ulkoa kantautuva liikennemelu voi olla liian voimakasta. Naapureista kuuluvat äänet voivat myös muodostua ongelmaksi.

Mikäli asunnon meluolosuhteet aiheuttavat ongelmia, ota ensin yhteyttä isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan.

Lisätietoja asuntojen meluolosuhteista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus ja soveltamisohjeet verkkosivulta

Lisätietoa asuntojen melusta Valviran verkkosivulla Asuntojen melu

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asumisterveys
Ympäristöterveystarkastaja
Heikki Kallunki
044 718 2283
heikki.kallunki(at)kuopio.fi

Julkiset tilat
Ympäristöterveystarkastaja
Santtu Laitinen
044 718 2288
santtu.laitinen(at)kuopio.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Päivi Kauppinen
044 718 2275
paivi.kristiina.kauppinen(at)kuopio.fi
- kauneushoitolat, tatuointi- ja lävistysliikkeet,
majoitushuoneistot ja kuntosalit

Lisätietoja Lisätietoja

Asumisterveysasetus Finlex