Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn hankkeet


Kuopion kaupunki osallistuu vuosina 2016–2019 valtakunnalliseen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan sekä Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeeseen. Nämä ovat jatkumoa Kuopiossa pitkään tehdylle asunnottomuustyölle. Kuopio osallistui pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmiin PAAVO I ja PAAVO II vuosina 2008–2015.

AUNE


Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää näkökulmaa asunnottomuustyössä ja torjua asunnottomuuden uusiutumista. Ohjelmassa painottuu asunnottomuuden riskin varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen tilanteessa, jossa henkilö on jäämässä tai juuri jäänyt asunnottomaksi.

Lue lisää AUNE-toimenpideohjelmasta (pdf)

AKU


Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke ajalla 1.3.2016–31.12.2019 on osa AUNE-toimenpideohjelmaa. Hankkeeseen osallistuvat Kuopion lisäksi Espoo, Jyväskylä, Lahti, Tampere ja Vantaa. Hanketta hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 

Hankkeen tavoitteena on luoda osatoteuttajakaupunkeihin kuntastrategiat asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Kaupunkien strategiaprosessia viedään läpi yhdessä monitoimijaverkoston ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kaupungeissa lisätään asumissosiaalisen työn osaamista teemapäivillä ja erilaisilla koulutuksilla. Kuopiossa on järjestetty kaksi ”Elämän kylä” -teemapäivää nuorille. Valtakunnallisella tasolla hankkeessa kehitetään ja levitetään asunnottomuustyön käytäntöjä laajassa verkostoyhteistyössä sekä edistetään innovatiivisten toimintamallien kokeiluja.  

Lue lisää ARA:n kehittämishankkeesta Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat.