Asuntojen sisäilma

Ilmanvaihto
 

 • Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa asunnon sisäilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta sekä samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista.
 • Ilmanvaihtoa on käytettävä järjestelmän käyttöohjeiden mukaisesti.
 • Puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Kemialliset epäpuhtaudet
 

 • Kemialliset epäpuhtaudet ovat pääasiassa peräisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteuden vaurioittamista rakenteista, ihmisen toiminnoista tai asunnon ulkopuolelta (radon).
 • Kemiallisten epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi ei voida antaa yleistä ohjetta, vaan jokainen tapaus on käsiteltävä erikseen haitan luonteen ja suuruuden mukaan.

Kosteus – ja homevauriot
 

 • Ummehtunut haju, kuten maakellarin haju, rakenteiden kupruilu ja pinnoitteiden irtoaminen tai rakenteiden värimuutokset viittaavat rakennuksen kosteus- ja homevaurioon.
 • Kosteus- ja homevaurioita voi esiintyä kaikissa rakennulsissa
 • Kiinteistönomistaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että asunnon rakenteet ovat siinä kunnossa, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Lämpöolosuhteet
 

 • Huoneiston lämpöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi asumisviihtyvyyteen.
 • Huoneilman lämpötila ei saa olla liian korkea tai matala.
 • Sisäilma ei saa olla liian kuivaa tai kosteaa (kosteusvaurioriski).

Radon
 

 • Radon on maaperässä olevan uraanin hajoamistuotteena muodostuva näkymätön ja hajuton kaasu, jota voi päästä asuintiloihin esim. rakenteiden epätiiveyksien kautta.
 • Kuopiossa pientalojen sisäilman radonpitoisuudet ovat olleet alle valtakunnan keskiarvon.


Mikäli epäilet ongelmia asuntosi sisäilmassa, ota ensin yhteyttä isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan.

Lisätietoja asuntojen olosuhteista voit kysyä ympäristöterveydenhuollosta.