Asuntorakentaminen


Kuopio kasvaa, ja kaupunkirakenne laajenee uuden asuntorakentamisen seurauksena vuosittain. Kuopion tavoitteena on laajentua rakenteellisesti mahdollisimman hitaasti, jolloin suurin osa uusista asunnoista rakennetaan nykyistä kaupunkia täydentäen ja tiivistäen. Kuopion tavoitteena on 1200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain.
Vuonna 2019 valmistui 950 uutta asuntoa ja vuonna 2020 arvioidaan valmistuvan noin 1000 asuntoa.

Kuopion suurin väestön- ja asuntorakentamisen kasvu on suuntautunut Saaristokaupungin alueelle viime vuosina. Tällä hetkellä Saaristokaupunki on jo yli 13500 asukkaan alueiden muodostama kokonaisuus, jota yhdistää vuonna 2008 valmistunut Saaristokatu keskustaan. Saaristokaupungin viimeisten alueiden rakentaminen jatkuu yhä tulevina vuosina, mutta samaan aikaan rakennetaan paljon keskustassa ja sen lähiympäristössä sekä useilla eri alueilla ympäri kaupunkia.

Lähivuosina suurimpia asuntorakentamisen alueita ovat Mölymäki sekä Hatsalan alue vanhan uimahallin kohdalla radan molemmin puolin. Mölymäki tulee olemaan lähes 2000 uuden asunnon kokonaisuus ja yhteensä Health City Kotikatu-365:n ja Tekun alueille valmistuu noin 1300 asuntoa. Pientalorakentamisessa pääalue on Hiltulanlahti, jossa rakentaminen on tällä hetkellä vilkkainta moottoritien länsipuolella. Sen jälkeen pientalorakentaminen etenee Puutossalmentien varteen, ns. Hiltulanlahti III-alueelle, arviolta vuonna 2023.

Tulevina vuosina Kuopion mittavin ja merkittävin asuntorakentamisen aluekokonaisuus on Savilahti, jossa asuminen, yritystoiminta, opiskelu ja palvelut yhdistyvät. Tavoitteena on, että alueesta muodostuu yhteensä 34000 toimijan alue tulevien vuosikymmenten aikana. Ensimmäisenä asuntorakentaminen käynnistyy Savilahden pohjukassa opiskelija-asuntorakentamisella vuonna 2021, jonka jälkeen varsinainen uusi laajempi asuntorakentamisen alue on ns. vanhan varikon pohjoisosa. Suunnittelun ja kaavoituksen täsmentämiseksi tällä alueella toteutetaan vuonna 2020 alueluovutuskilpailu ja tavoitteena on, että aluetta päästäisiin rakentamaan viimeistään vuonna 2022.

Lisätietoa

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asuntotoimenjohtaja
Katri Hiltunen
044 718 5050
katri.hiltunen(at)kuopio.fi