Asuminen ja asuntorakentaminen

Kuopio kasvaa, ja kaupunkirakenne laajenee uuden asuntorakentamisen seurauksena vuosittain. Suurin osa asunnoista rakennetaan nykyistä kaupunkia täydentäen ja tiivistäen. Tavoitteena on 1200 uuden asunnon valmistuminen vuosittain. Vuonna 2021 valmistui noin 1250 uutta asuntoa ja vuonna 2022 arvioidaan valmistuvan noin 1500 uutta asuntoa. Valtaosa uusista valmistuvista asunnoista on kerrostaloissa.

Kuopiossa rakennetaan asuntoja tällä hetkellä eri puolille kaupunkia. Kallaveden rannalla Saaristokaupungissa rakennetaan vielä joitakin vuosia, jonka jälkeen rakentamisen seuraava suuri aluekokonaisuus tulee olemaan Savilahdessa keskustan tuntumassa.

Uusia asuntoja rakentuu paljon tällä hetkellä ja myös tulevina vuosina keskustaan ja sen lähialueille. Keskustan tuntumaan rakennetaan uusia asuntoja Mölymäen lisäksi Hatsalan Kotikatu365 ja Puijonkuppeen alueille, ja Maljalahdessa rakentaminen etenee rantaa pitkin kohti Itkonniemeä.

Pientaloja rakentuu uudelle Hiltulanlahden alueella Kuopion eteläpuolelle, ja se on tällä hetkellä laajin pientalorakentamisen alue, joka valmistunee tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Kuopion keskeisiä asuntoalueita esitellään tarkemmin uusilla Asumisen Kuopio -sivuilla. Pääset tutustumaan niihin tästä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Asuntotoimenjohtaja
Katri Hiltunen
044 718 5050
katri.hiltunen(at)kuopio.fi