Avoimet viheralueet

Kosteikot


Kosteikossa veden virtausta hidastetaan altaiden avulla, jolloin hiukkasia saostuu pohjalle vieden mukanaan epäpuhtauksia ja ravinteita. Kasvit kuuluvat kosteikkoon olennaisena osana. Ne kaunistavat maisemaa ja sitovat osaltaan ravinteita. Kosteikossa viihtyvät niin luonnonvaraiset kuin istutetutkin kasvit. Kasvillisuuden suojissa puolestaan menestyvät monet erilaiset eläimet, mikä lisää luonnon monimuotoisuutta.

Kaupunkiympäristössä on paljon vettä läpäisemättömiä pintoja, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan. Näin muodostuvat hulevedet huuhtovat mukaansa epäpuhtauksia ja ravinteita, jotka voivat samentaa vesistöjä ja lisätä niiden rehevöitymistä.

Niityt


Niityillä on tärkeä tehtävä rakennetusssa ympäristössä. Ne lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja rikastuttavat kaupunkinäkymiä avoimuudellaan ja värikkyydellään. Niittylajiston muodostumiseen vaikuttavat oleellisesti kasvupaikan olosuhteet kuten valo, kasvupaikan kosteus, maaperä ja sen ravinteisuus.

Niityn perustamisessa hoito on tärkeä osa onnistumista. Niitty niitetään elo-syyskuussa kasvuston ränsistyttyä. Reheviltä kasvupaikoilta niittojäte ajetaan pois, näin maata köyhdytetään paremmin niittykasveille sopivaksi.

Niityt jaotellaan kasvuolosuhteiden mukaan:

 • Kallioketo
  • vähähumuksisille kallioisille rinteille
 • Keto eli kuiva niitty
  • kuiville vähäravinteisille paikoille kuten niukkaravinteisille pohjamaille
 • Tuore niitty
  • kohtalaisesti vettä ja ravinteita pidättäville kasvualustoille
 • Kosteat kukkaniityt
  • tulvaherkille ja alaville alueille
 • Puustoinen niitty
  • havupuu- ja lehtipuuistutuksien välisille alueille
 • Perhospuutarhat
  • Perhospuutarhaan houkutellaan perhosia ruokailemaan. Useimmat perhoset tarvitsevat aurinkoa, mistä syystä puutarhalle on järkevintä varata aurinkoinen ja lämmin paikka. Perhospuutarhan voi perustaa myös vaikka parvekkeelle, sillä monet perhoskasvit viihtyvät myös isoissa ruukuissa.
  • Perhospuutarha tarjoaa sekä silmän ruokaa että lisää kotipihasi monimuotoisuutta, sillä linnutkin viihtyvät hyvin siellä, missä on paljon hyönteisiä. Kestäviä maatiaislajikkeita käyttämällä autat myös kotimaisten perinnekasvien säilymistä. Monia perhoskasveja voit hyödyntää yrtteinä, kuivakukkina ja rohdoakasveina. Myös kotipihasi hedelmäpuut ja marjapensaat hyötyvät mesikasveilla käyvistä pölyttäjistä.
 • Sadepuutarhat
  • Sadepuutarha on yksinkertaisimmillaan piha-alueelle tehty pieni painanne, jossa katolta ja tontilta tulevien kuivatusvesien avulla monipuolistetaan tontin kasvivalikoimaa. Silmän ilon lisäksi sadepuutarha hyödyttää ympäristöä lisäämällä maaperän imeytyvän veden määrää ja sitomalla vedestä erilaisia epäpuhtauksia.
  • Luonnon monimuotoisuutta sadepuutarha lisää luomalla elinympäristöjä linnuille, perhosille ja monille hyödyllisille hyönteisille.


Vinkkejä perhospuutarhurille
 

 • Valitse eri aikaan kukkivia kasveja ja kasvata niitä riittävän isoina ryhminä

 • Varaa ravintoa myös perhosten toukille

 • Tee oma perhosbaari

 • Tarjoa perhosille rikottuja, mätäneviä omenoita

 • Korvaa osa nurmikosta niityllä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
Suokatu 42
080 091 8511
kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi