Biotuotetehdas

 


Kuopion Sorsasaloon suunnitellaan biotuotetehdasta (Finnpulp). Tehdas tulee valmistuessaan olemaan maailman suurin havusellutehdas, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Tehdas tuottaa lisäksi mäntyöljyä ja biosähköä valtakunnan verkkoon.

Yhtiön tuotantolaitos rakennetaan Sorsasaloon varatulle tontille, jonka asemakaavan korkein hallinto-oikein (KHO) vahvisti tammikuussa 2018. Sorsasalon yritysalue muodostaa tärkeän työpaikka-alueen Kuopion pohjoispuolella. Alueelle on sijoittunut vuosien varrella merkittävää teollisuutta ja kaupanalan toimijoita. Logistiset yhteydet alueelle ovat hyvät.

Tehtaan kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa. Rakennusvaiheessa tehdasinvestoinnin työllisyysvaikutukseksi on laskettu 5 700 henkilötyövuotta. Valmiin tehtaan on laskettu tuovan työtä Pohjois-Savoon 1500 hengelle. Itse tehdas työllistäisi 200 henkilöä.

Huhtikuussa 2018 Finnpulp tiedotti, että kiinalainen suuri pehmopaperin valmistaja Hengan International on tehnyt Finnpulpiin 11,7 miljoonan euron sijoituksen, joka oikeuttaa 36,5 prosenttiin osakekannasta. Osuus oikeuttaa Henganin ostamaan jatkossa puolet Finnpulpin tehtaan valmistamasta sellusta.

Tehdashankkeen valmistelu


Valmisteluvaiheessa vuosina 2015 – 2016 havusellutehdasta koskevasta kaavasta järjestettiin yleisötilaisuudet sekä vireilletulo-, valmistelu- että ehdotusvaiheessa. Yleensä normaalikäytäntö on yksi-kaksi yleisötilaisuutta.

Kaavan vireilletulo ja ympäristölupahakemukseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -ohjelma yhdistettiin, mutta myöhemmin kaava ja YVA-selostus etenivät erikseen; eli ELY-keskus piti YVA-selostukseen liittyvät yleisötilaisuudet ja kuulemiset omana vaiheenaan. YVA-selostus oli osa kaavatyöhön liittyviä vaikutusselvityksiä.

YVAn laatimiseen liittyi myös työpajoja/seurantaryhmiä, joissa oli asukkaiden ja eri viranomaistahojen edustajia. KHO julkaisi päätösratkaisunsa vuosikirjaratkaisuna eli ns. ennakkopäätöksenä. Päätös on ns. heikosti velvoittava oikeuslähde eli se on huomioitava tarvittaessa muissa vastaavissa tapauksissa.

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvat tehtaalle vuoden 2017 maaliskuussa. Lupaehdot ovat osittain tiukimpia, mitä vastaaville laitoksille on koskaan Suomessa tai maailmalla asetettu. Luvista jätettiin yli 20 valitusta. Syyskuussa 2018 Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöluvasta tehdyt valitukset lähes kokonaan, mutta täydensi aluehallintoviraston päätöksessä asetettuja määräyksiä toiminnasta aiheutuvien vesistöpäästöjen tarkkailun osalta.

Tehdashankkeen eteneminen ja hankkeesta tehdyt päätökset

2015

 • Kaavan vireilletuloaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 20.5.2015
 • Vireilletulokuulutus Kaupunkilehdessä ja Pitäjäläisessä
 • Em. aineisto ja ympäristölupaan liittyvä YVA-ohjelma (ELY-keskus) nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 9.6.-31.7.2015
 • Kaavan vireilletuloaineiston ja YVA-ohjelman esittely yhdessä ELY-keskuksen kanssa yleisötilaisuudessa 16.6.2015
 • Kaavan valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu 16.6.2015
 • Valmisteluaineisto (2 vaihtoehtoa) tiedoksi lautakunnalle 16.12.2015
   

2016

 • Kaavan valmisteluaineisto nähtävänä kuulutuksen yhteydessä 11.1.-11.2.2016
 • Aineiston esittely yleisötilaisuudessa 20.1.2016
 • Kaupunginhallitus 16.3.2016: Tontin vuokrausta ja myyntiä koskevan esisopimuksen tekeminen Finnpulp Oy:n kanssa.
 • Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 27.4.2016
 • Ehdotus nähtävänä kuulutuksen yhteydessä 2.5.-1.6.2016
 • Ehdotuksen esittely yleisötilaisuudessa 11.5.2016
 • Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 13.6.2016
 • Kaupunginhallitus 18.7.2016: Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta
 • Kaupunginhallitus 18.7.2016: Maankäyttösopimus ja esisopimus määräalojen luovuttamisesta / Savon Sellu Oy
 • Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 5.9.2016
   

2017

 • ISHO hylkäsi valitukset asemakaavaa koskevassa asiassa 24.3.2017
   

2018

 • KHO myönsi valitusluvan asemakaavaa koskevassa asiassa ja hylkäsi valitukset 18.1.2018
 • Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi 21.9.2018 ympäristöluvasta tehdyt valitukset lähes kokonaan. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
 • KHO:n päätös 19.12.2019 Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa