DigiKuopio
 

Digitalisaatiossa vuonna 2017 Kuopion kaupunki panostaa KaPa -lain edellyttämiin toteutuksiin sekä digikuntakokeiluun ja muutamiin innovatiivisiin kokeiluihin, mm. DigiKlinikkaan.

KuntaKaPa mahdollistaa yhtenäisempiä julkishallinnon palveluita, joita ovat mm. Suomi.fi-palveluväylä, Suomi.fi-palvelunäkymät, Suomi.fi-palvelutietovaranto eli PTV, Suomi.fi-tunnistaminen (korvaa VeTuMa:n jo vuoden 2017 aikana), Suomi.fi-asiointivaltuudet ja Suomi.fi-viestinvälitys http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/kuntakapa/Sivut/default.aspx .

Muun muassa viestinvälitys tarkoittaa suunnilleen samaa kun Tanskan DigitalPost eli kansalaisen "sähköposti", jonne julkishallinnon asiointiposti tulee. Tanskassa palvelu on ollut käytössä vuodesta 2011, ja tulokset ovat erittäin hyviä. http://www.suomi.fi/

KaPa -laki velvoittaa kuntia käyttämään edellä mainittuja asioita http://vm.fi/kapa-laki

Digikuntakokeilussa hankkeeseen mukaan lähteneet kunnat toteuttavat erilaisia digitaalisuuskokeiluja yhdessä. http://vm.fi/digikuntakokeilu

DigiKlinikka on kaupungin sisäinen toimintamalli palveluprosessien tehostamiseen digitaalisemmaksi, helpottamaan asiakkaan asiointia ja tehostamaan käsittelyprosessia. DigiKlinikassa huomioidaan asiakastarpeet ja verkostoidutaan alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Kaupungin verkkosivut ovat uudistuneet, ja siellä tuodaan esille sähköiset palvelut entistä koostetumpana ja selkeämpänä pakettina - Asioi verkossa -sivulla.
 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Petri Kejonen
044 718 1190
petri.kejonen(at)kuopio.fi