DigiKuopio
 

Vuonna 2019 digitalisaatiota viedään eteenpäin mm. myyntiprosessin digitalisoinnin edistämisellä. Vuoden alussa kilpailutetaan kassajärjestelmä, verkkokauppa ja verkkomaksamisen kokonaisuus, jossa on yhdistyneenä myös kulunvalvontaratkaisu. Keskeisenä tavoitteena on pilotoida kokonaisuutta Kuopio-hallilla, museokaupan palveluissa, pysäköinninvalvonnassa sekä keskeisissä integroitavissa palveluissa (kirjasto ja kansalaisopisto).

Vuoden 2017-2018 aikanaKuopion kaupunki panosti digitalisaatiossa erityisesti KaPa -lain edellyttämiin toteutuksiin eli suomi.fi-palveluihin sekä digikuntakokeiluun.

KaPa mahdollistaa yhtenäisempiä julkishallinnon palveluita, joita ovat mm. Suomi.fi-palveluväylä, Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV), Suomi.fi-tunnistus, Suomi.fi-valtuudet ja Suomi.fi-viestit.

Digikuntakokeilussa hankkeeseen mukaan lähteneet kunnat toteuttavat erilaisia digitaalisuuskokeiluja yhdessä. http://vm.fi/digikuntakokeilu.

Kaupungin sähköiset palvelut on koottu Asioi verkossa -sivulle.