Ilmoitus elintarviketoiminnasta


Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai sen osaa sisä- tai ulkotiloissa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Ilmoitettava elintarvikehuoneisto voidaan perustaa tietyin edellytyksin myös kotiin.

Ilmoitettavia elintarviketoimintoja ovat

  • ravintolat, kahvilat, suurtaloudet, elintarvikemyymälät ja kioskit, leipomot, sellaiset teolliset valmistuspaikat, joissa ei käsitellä eläimistä saatavia elintarvikkeita, elintarvikevarastot ja kuljetusajoneuvot
  • liikkuvat elintarvikehuoneistot, eli esim. telttakatokset, kontit ja myyntivaunut
  • virtuaaliset elintarvikehuoneistot, joita ovat esim. agentuuriliikkeet, joissa välitetään tai jälleen myydään elintarvikkeita puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa  

Elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta ja toiminnan olennaisesta muuttumisesta on ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon neljä viikkoa ennen toiminnan alkamista tai muuttumista. Myös toiminnan loppumisesta ja keskeytymisestä on toimijalla velvollisuus ilmoittaa ympäristöterveydenhuoltoon. Toimijan vaihtuessa uusi toimija tekee ilmoituksen toiminnan aloittamisesta.

Tee ilmoitus ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa ilppa.fi. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityksen virallinen edustaja eli nimenkirjoittaja voi kirjautua Ilppa-sovellukseen suoraan suomi.fi-tunnistautumisella. Muille ilpan käyttäjille tarvitaan yrityksen virallisen edustajan Suomi.fi-palvelussa antama valtuutus, jonka voi tehdä Suomi.fi sivustolla. Tarkempia ohjeita Ilppa-palvelun käyttöön löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Toimija vastaa siitä, että elintarvikehuoneisto on voimassa olevan elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukainen. Ympäristöterveydenhuoltoon on kuitenkin suositeltavaa olla yhteydessä jo tilojen ja toimintojen suunnitteluvaiheessa, jotta voimme neuvoa ja ohjeistaa tilojen ja toimintojen, sekä omavalvonnan vaatimuksissa.

Hyväksyttävät elintarvikehuoneistot eli laitokset


Hyväksyttäviä elintarvikehuoneistoja ovat

  • elintarvikehuoneistot, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita (kala, liha, maito) ennen vähittäismyyntiä
  • varastot, joissa varastoidaan eläimistä saatavia elintarvikkeita ja joita toimitetaan laitoksesta toiseen laitokseen

Mikäli suunnittelet laitostoimintaa tai toiminnan muuttamista, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa, eikä toimintaa muuttaa olennaisesti ilman viranomaisen hyväksyntää. Elintarvikehuoneistojen hyväksyminen laitokseksi ratkaistaan 2 kuukauden kuluessa.

Vähäriskiset toiminnat, joista ei vaadita ilmoitusta        


Vähäriskisestä elintarvikemyynnistä tai -tarjoilusta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ympäristöterveydenhuoltoon, mikäli elintarvikkeet ovat vähäriskisiä ja toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, kuten kahvitarjoilu, pullan ja pikkuleipien myynti.