Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Perustoimeentulotuen käsittely 1.1.2017 alkaen


Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt Kelalle 1.1.2017 alkaen.
Aikaisemmat toimeentulotukipäätöksesi ja maksut voit edelleen tarkistaa Omapalvelusta.

Kela voi käsitellä hakemuksen, jossa tukea on haettu 1.1.2017 alkaen tai sen jälkeen. Asiakas voi jättää hakemuksen verkossa tai postissa.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki


Perustoimeentulotuen lisäksi tuensaaja voi olla oikeutettu täydentävään tai ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotukipäätös pitää ensin olla tehty Kelalla.

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot).

(Laki toimeentulotuesta 7 c. §)

Ennaltahkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

(Laki toimeentulotuesta 13. §)

Aikuissosiaalityön yhteystiedot Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Neuvontapalvelu
ma–pe klo 12.00–14.00 (vuoronumerolla)
Asemakatu 38-40 A, 2.krs (entinen TE-toimiston talo, kartta)

Puhelinneuvonta
ma–pe klo 9.00–11.00 ja klo 14.00-15.00
017 183 970 (neuvonta, takaisinsoittojärjestelmä)

Fax 017 183 908

Sähköposti
https://securemail.kuopio.fi/sosiaalityo

Postiosoite
PL 227, 70101 Kuopio