Erityisryhmät


Kuopion kaupunki järjestää kulttuuritoimintaa erityistä tukea tarvitseville kuntalaisille yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden ja 3. sektorin kanssa.

Kulttuurisen vammaistyön yhteistyöryhmä


Kuopiossa on perustettu Kulttuurisen vammaistyön yhteistyöryhmä. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa kulttuurin ja liikunnan keinoin erityistä tukea tarvitsevien aktiivinen ja omannäköinen elämä.

Kokoamme yhteen tietoa alueen toimijoista ja toimintamalleista. Työryhmässä toimii henkilöitä kaupungin eri palvelualueilta sekä kaupunkiorganisaation ulkopuolelta.

Työryhmä toivottaa työskentelyyn mukaan tervetulleiksi kaikki kulttuurisen vammaistyön parissa työskentelevät toimijat. Lisätietoja kulttuurisuunnittelijalta.

 


 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kulttuurisuunnittelija
Kirsi Rönkkö
vastuualue ikäihmiset ja erityisryhmät
044 718 2469
kirsi.ronkko(at)kuopio.fi