Psykologi- ja kuraattoripalvelut esiopetuksessa


Psykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen kehitykseen, oppimiseen, käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvissä asioissa.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esikouluun, kaverisuhteisiin, kotioloihin, perhetilanteen muutokseen tai lapsen omaan vointiin liittyen. Kuraattorin kanssa voi yhdessä pohtia keinoja ja tarvittaessa suunnitella millaista yhteistyötä lapsi, vanhemmat sekä esikoulun aikuiset voivat asiassa tehdä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Psykologit ja kuraattorit esiopetusyksiköittäin (pdf)