Häiriö- ja hätätilanteet

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112


Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus.

Kun soitat hätänumeroon 112: vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

Häiriötilanteet


Hätänumeroon ei soiteta kiireettömissä asioissa eikä kyselytarkoituksessa. Tämä pätee myös erilaisissa häiriötilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron.

Häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa, ainakin hetkellisesti, yhteiskunnan turvallisuutta. Esimerkkeinä häiriötilanteista ovat sähkönjakelun häiriöt, myrskyt, tulvat ja vesiepidemiat.

Häiriötilanteessa tiedustelut ja ilmoitukset häiriöistä tulee soittaa palveluntarjoajan vikapalvelunumeroon. Talleta palveluntarjoajan (sähkö, vesi, lämmitys, liikenne) vikapalvelunumero jo etukäteen kännykkääsi.

Ilmoita kaatuneista ja kaatumassa olevista puista


Kun Ilmatieteenlaitos on antanut varoituksen esimerkiksi kovista myrskytuulista, Pohjois-Savon pelastuslaitos seuraa tehostetusti tilannetta, informoi tapahtuneista muutoksista sekä antaa tarvittaessa apua ihmisten terveyden tai hengen vaarantavissa tilanteissa.

Linjalle kaatuneista tai kaatumassa olevista puista tulee ilmoittaa Savon Voima Verkon vikailmoitusnumeroon 0800 307 400 / Kuopion Energian vikapalvelunumeroon 0800 180 330.

Lisätiedot

Veden tuotannossa esiintyvät häiriöt


Vedenlaatuhäiriöistä voi ilmoittaa päivystynumeroon 017 185 362 (24 h). Muut päivystysnumerot ja lisätiedot löytyvät Kuopion Veden sivuilta: www.kuopionvesi.fi

Hätänumerot Hätänumerot

112
Hätäkeskus

0800 147 111
09 471 977
Myrkytystietokeskus

Lisätietoa Lisätietoa