Muuhun kuin lähikouluun hakeminen


Huoltajan on mahdollista hakea lapselleen paikkaa muusta kuin kaupungin osoittamasta lähikoulusta. Huoltaja täyttää hakulomakkeen (pdf) ja toimittaa sen koulun rehtorille.

Oppilas voidaan ottaa toissijaiseen kouluun, mikäli koulussa on vapaita oppilaspaikkoja ja mikäli toissijainen oppilaaksiotto ei lisää opetusryhmien määrää koulussa. Ulkokuntalaisia oppilaita voidaan ottaa kouluun toissijaisessa oppilaaksiotossa, mikäli koulussa on vapaita paikkoja sen jälkeen, kun kaikki oman kunnan toissijaisen oppilaaksi oton hakemukset on käsitelty.