Muuhun kuin lähikouluun hakeminen


Huoltajan on mahdollista hakea lapselleen paikkaa muusta kuin kaupungin osoittamasta lähikoulusta. Tällöin huoltaja täyttää hakemuksen koulunkäyntioikeudesta ja toimittaa tämän koululle.