Hankkeet ja hankinnat


Kuopion Tilakeskus suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnittelussa
 

 • Nilsiän Sinisepon päiväkoti
 • Lippumäen ylipainehalli
 • Kuikkalammen päiväkoti

Suunnittelussa
 

 • Kuopion keskustan uima- ja jäähallipalvelut
 • Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti
 • Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus
 • Maaningan päiväkoti

Rakenteilla
 

 • Nilsiän terveyskeskus
 • Karttulan koulu
 • Juankosken päiväkoti
 • Tuomikujan päiväkoti
 • Kuopion musiikkikeskus perusparannus
 • Kuopiohallin pihakorjaus

Valmistuneita

 

 • Jynkän koulu
 • Hatsalan koulun ruokala
 • Kettulan päiväkoti

 

Hankinnat


Kuopion Tilakeskus järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Kuopion kaupungin sääntöjä ja ohjeita.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot


Tältä sivulta löytyvät myös Kuopion Tilakeskuksen meneillään olevien kilpailutusten tarkennukset ja muut tarjoajille toimitettavat lisätiedot.

Tarkennukset ja lisätiedot julkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana. Vastuu tarkennusten huomioimisesta ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamisesta on tarjouksen jättäjällä.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot

HILMA:ssa on julkaistu hankintailmoitukset ja tarjouspyyntöaineisto seuraavista hankinnoista:

Ilmanvaihtotöiden puitejärjestely 2018-2019 ja optiot 2020 ja 2021 (ei lisäkirjettä)

Putkitöiden puitejärjestely 2018-2019 ja optiot 2020 ja 2021, Lisäkirje 1 ja päivitetty tarjouskaavake

Sähkötöiden puitejärjestely 2018-2019 ja optiot 2020 ja 2021, Lisäkirje 1 ja päivitetty tarjouskaavake

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus-, mittaus- ja säätötyöt, puitejärjestely 2018-2019 ja optiot 2020 ja 2021 (ei lisäkirjettä)

 

 

 

 

 

 

 

Kuopion kaupungin julkiset hankinnat