Hankkeet ja hankinnat


Kuopion Tilakeskus suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnittelussa
 

 • Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti
 • Keskuskentän jalkapallostadion/ tapahtuma-areena
 • Lippumäen jäähallin ja uimahallin muutostyöt
 • Pyörön kampuskortteli
 • Museopalvelukeskus

Suunnittelussa
 

 • Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus
 • Lippumäen ylipainehalli ja huoltorakennus
 • Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

Rakenteilla
 

Valmistuneita

 

 • Karttulan Kissakuusen koulu, päiväkoti ja kirjasto
 • Juankosken päiväkoti
 • Linnanpellon väliaikainen päiväkoti
 • Nilsiän kirjaston peruskorjaus
 • Jynkän koulu
 • Hatsalan koulun ruokala
 • Kettulan päiväkoti
 • Nilsiän terveyskeskus
 • Kuopiohallin pihakorjaus

Hankinnat


Kuopion Tilakeskus järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Kuopion kaupungin sääntöjä ja ohjeita.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot


Tältä sivulta löytyvät myös Kuopion Tilakeskuksen meneillään olevien kilpailutusten tarkennukset ja muut tarjoajille toimitettavat lisätiedot.

Tarkennukset ja lisätiedot julkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana. Vastuu tarkennusten huomioimisesta ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamisesta on tarjouksen jättäjällä.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot

 

Hankintailmoitukset julkaistaan HILMA:ssa. Tällä hetkellä ei ole hankinnoista julkaistavia lisätietoja.

 

 

 

 

Kuopion Tilakeskuksen puitejärjestelyt (pdf)

 

Kuopion Tilakeskuksen kohteiden rakennusluvat

 

Kuopion kärkihankkeet