Hankkeet ja hankinnat


Kuopion Tilakeskus suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnittelussa

 • Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt, Perheneuvola ja Sihti Nuorten vastaanotto
 • Hatsalan koulu
 • Niiralan koulun peruskorjaus
 • Pirtin koulun laajennus
 • Riistaveden koulu- ja päiväkotiratkaisu
 • Museopalvelukeskus

Suunnittelussa

 • Kuopion keskusta-alueen ja koillisen kaupunkialueen päiväkodit
 • Nilsiän paloasema
 • Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus
 • Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio
 • Keskuskentän jalkapallostadion/ tapahtuma-areena
 • Lippumäen jää-uimahallin muutostyöt
 • Kuopion kantakaupungin pelastusasema keskusta
 • Kuopion kantakaupungin pelastusasema Petonen

Rakenteilla

Valmistuneita

 • Lippumäen ylipainehalli ja huoltorakennus
 • Kuntolaakso, jäähalli ja paikoituslaitos
 • Hiltulanlahden alakoulu ja päiväkoti
 • Maaningan nuoriso- ja liikuntatalo
 • Nilsiä Sinisepon päiväkoti
 • Päivärannan päiväkoti
 • Maaningan päiväkoti
 • Musiikkikeskuksen talotekninen korjaus
 • Karttulan Kissakuusen koulu, päiväkoti ja kirjasto
 • Juankosken päiväkoti

Hankinnat


Kuopion Tilakeskus järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Kuopion kaupungin sääntöjä ja ohjeita.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot


Tältä sivulta löytyvät myös Kuopion Tilakeskuksen meneillään olevien kilpailutusten tarkennukset ja muut tarjoajille toimitettavat lisätiedot.

Tarkennukset ja lisätiedot julkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana. Vastuu tarkennusten huomioimisesta ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamisesta on tarjouksen jättäjällä.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot

Kuopion kantakaupungin pelastusasemien rakentamisesta keskustaan ja Petoselle on julkaistu hankintailmoitukset  Hilmassa. Osallistumishakemukset on jätettävä sähköisesti viimeistään 8.1.2020 klo 12.00.
 

Kuopion Tilakeskuksen puitejärjestelyt (pdf)

Kuopion Tilakeskuksen kohteiden rakennusluvat (pdf)

Kuopion kaupungin kärkihankkeet/ kaupunkikehitysalustat