Hankkeet ja hankinnat


Kuopion Tilapalvelut suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnittelussa

 • Puijonlaakson palvelukeskus
 • Pirtin koulun uudisrakennus
 • Puijonlaakson ja Länsi-Puijon varhaiskasvatus

Suunnittelussa/laskennassa

 • Hatsalan koulu
 • Jynkän päiväkoti
 • Leväsen palvelukeskus
 • Keskuskenttä
 • Saarikellon ja Pyörön päiväkodit
 • Sinikellon päiväkoti

Rakenteilla

 • Neulamäen pelastuslaitos
 • Rajalan koulun lisärakennus
 • Riistaveden koulu
 • Turvakoti

Valmistuneita

 • Kuikkalammen päiväkoti ja nuorisotila
 • Männistön Väinämöisen päiväkoti
 • Länsi-Puijon koulun lisätilat
 • Lippumäen kalliosuojan muutostyöt
 • Kuopion kantakaupungin pelastusasema keskusta
 • Kuopion kantakaupungin pelastusasema Petonen
 • Kuopion Taidelukio
 • Niiralan koulun peruskorjaus
 • Nilsiän pelastusasema
 • Keskustan Alavan päiväkoti
 • Mölymäen väliaikainen päiväkoti
 • Kurkimäen viipalepäiväkoti
 • Syväniemen koulu ja päiväkoti

Hankinnat


Kuopion Tilapalvelut järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Kuopion kaupungin sääntöjä ja ohjeita.