Hankkeet ja hankinnat


Kuopion Tilakeskus suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnittelussa
 

 • Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti
 • Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio

Suunnittelussa
 

Rakenteilla
 

 • Karttulan koulu
 • Juankosken päiväkoti
 • Tuomikujan päiväkoti
 • Kuopion musiikkikeskus perusparannus

Valmistuneita

 

 • Jynkän koulu
 • Hatsalan koulun ruokala
 • Kettulan päiväkoti
 • Nilsiän terveyskeskus
 • Kuopiohallin pihakorjaus

 

Hankinnat


Kuopion Tilakeskus järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Kuopion kaupungin sääntöjä ja ohjeita.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot


Tältä sivulta löytyvät myös Kuopion Tilakeskuksen meneillään olevien kilpailutusten tarkennukset ja muut tarjoajille toimitettavat lisätiedot.

Tarkennukset ja lisätiedot julkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana. Vastuu tarkennusten huomioimisesta ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamisesta on tarjouksen jättäjällä.

Hankkeita Hankkeita

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot

 

Geoteknisen suunnittelun puitejärjestelystä vuosille 2018 - 2019 ja optiot vuosille 2020 ja 2021 on julkaistu hankintailmoitus HILMA:ssa 15.1.2018. Ilmoituksen numero on 2018-000794. Hankinnasta ei ole esitetty lisäkysymyksiä eikä tehty lisäkirjettä.

 

 

 

 

 

 

Kuopion kaupungin julkiset hankinnat